NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ VE ÖĞRENCİ PROFİLİ
Hacı Bektaş Veli University and the it’s Students Profile

Author : Hasan YAVUZER - Ahmet Burak KAHRAMAN
Number of pages : 23-34

Abstract

Bu araştırma, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğrencilerinin sosyal kültürel ve ekonomik özelliklerinin belirlenmesinin yanı sıra hem Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi hem de Nevşehir İli’ne yönelik sıkıntı ve memnuniyetlerini belirlemeye yöneliktir. Bu amaçla, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’ndeki tüm fakülte ve yüksek okullarda okuyan öğrencilere yönelik elektronik ortamda bir anket uygulanmıştır. Geri dönüş yapan 5625 öğrencinin anket sonuçları yüzdelik ve frekans verileri şeklinde sosyolojik bir bakış açısı ile yorumlanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde kurulduğu günden bu yana Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde akademik, idari, fiziki ve öğrenci sayısı bakımından önemli gelişmeler kaydedildiği tespit edilmiştir. Bununla birlikte öğrenci profilini zenginleştirmek ve başarı grafiğini daha da artırmak için hem üniversite hem de şehirde yeni tedbirler alınması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Keywords

Nevşehir, Üniversite, öğrenci, profil, eğitim, memnuniyet.

Read:1588

Download: 902