AMİK OVASI’NDA PAMUK ÜRETİM ALANLARININ ISLAH ÇALIŞMALARI (1918-1970)
Rehabilitation Of Cotton Production Areas in Amik Grass Plain (1918-1960)

Author : Bayram EVİN
Number of pages : 1-13

Abstract

Amik Ovası, Hatay il topraklarının orta kesiminde, verimli topraklardan oluşmaktadır. Bu topraklar, XIII. yüzyıldan itibaren Avrupalı devletlerin dikkatini çekmiştir. XVIII. yüzyılda Amik Ovası, sömürgeci devletlerin mücadele sahasına dönüşmüştür. I. Dünya Savaşı sonrasında işgale uğrayan Hatay’ın 1939 yılında Türkiye’ye katılmasıyla birlikte bölge ekonomisi için büyük önemi olan Amik Ovası’nda, Türk hükümeti tarafından ıslah çalışmaları başlatılmıştır. Amik Ovası’ndaki bu çalışmalar, 1980 yılında kısmen tamamlanmıştır. Çalışmalar sonucunda ortaya çıkan tarım arazileri, bu bölgede yaşayıp da toprağı olmayan köylüler ile çeşitli sebeplerle komşu ülkelerden Türkiye’ye gelmek zorunda kalan Türklere dağıtılmıştır.

Keywords

Amik Gölü, Amik Ovası, Kurutma, Pamuk.

Read:1729

Download: 978