SEMAVİ DİNLERİN GÖRÜNMEYEN MUHASEBE PANORAMASI: HRİSTİYANLIKTA MUHASEBE GELENEĞİ
Invisıble Accountıng Panorama of Divine Religıons: Accounting Customs in Christıanity

Author : - İsmail BEKCİ,Ali APALI, Yasemin APALI
Number of pages : 88-100

Abstract

M.S. 125 yıllarında yazılmaya başlandığı tahmin edilen İncil, günümüz Mısır civarında ilk defa bulunmuştur. İncil’in içerisinde birçok hüküm bulunmasına rağmen, çalışmanın konusu muhasebe olduğu için sadece İncil’deki mali olaylar analiz edilmiştir. Bu mali olayların anlatımında, İncil’deki ticaret ve alışverişe atıf yapan ya da birebir alım-satımın geçtiği kısımlar vurgulanmıştır. Faiz konusu İncil’de ortaçağa kadar farklı sonrasında ise farklı algılara neden olmuştur. İnanışa göre borç verme ve paranın dolaşımı üzerinde etkili olmaya başlayan faizsiz işlemler İncil’e göre ele alınan başka bir konu olarak çalışmada yer almaktadır. Bunun yanında vergi konusu İncil’de üzerinde çok fazla durulan konular arasındadır. Bu yüzden çalışmada vergi konusu muhasebeyi doğuran olaylardan biri olarak değerlendirilmiş ve elde edilen bulgular ortaya konmuştur. Muhasebenin esas unsurlarından olan saymak, tartmak ve kaydetmek İncil’in bazı kısımlarında tespit edilerek sadece bulgu olarak ortaya konmuştur. Bu yönü ile çalışmada sadece İncil’deki muhasebeyi hazırlayan ve muhasebenin doğmasına neden olan olaylar göz önünde bulundurulmuştur.

Keywords

Hristiyanlık, Faiz, Vergi, Ticaret, Muhasebe.

Read:1676

Download: 959