ORTAÇAĞDA SÜMEYSAT (SAMSAT)
Samosata in Medieval Age

Author : - Mustafa Alican,Taner Yıldırım
Number of pages : 52-67

Abstract

Tarih öncesi dönemlere uzanan bir geçmişe sahip olan Sümeysat (Samsat), uzun tarihi boyunca birçok kültür ve medeniyete ev sahipliği yapmış, pek çok siyasal ve sosyal yapının varlığına tanıklık etmiştir. Tarihinin uzun bir kısmında merkezî bir şehir olmamakla birlikte, Fırat-Dicle havzasının hâkimiyeti için yapılan ve yüz yıllarca devam eden bitimsiz egemenlik mücadelelerinin gerçekleştiği bir coğrafyada yer alması münasebetiyle özel bir tarihî öneme sahiptir. Özellikle ortaçağ boyunca önce İranlılar ile Bizanslılar, daha sonra ise Bizanslılar ile Müslümanlar arasındaki mücadelelerin yoğunlaştığı yerlerden biri olan Sümeysat, doğal ve siyasî konumu dolayısıyla süreğen bir istikrarsızlık durumu ile malul olmuş, şehirde kalıcı bir nizam tesis edilememiştir. Sümeysat’ı konu edinen çalışmamızda, Adıyaman’ın bir ilçesi olan Samsat’ın yakınında bulunan ve artık Atatürk Barajı’nın suları altında kalmış olan bu tarihî şehirin tarihsel sürecini ele alacak, kaynaklardan derlediğimiz verileri kullanarak bütünlüklü bir şehir anlatısı meydana getirmeye çalışacağız.

Keywords

Samsat, Sümeysat, Kommagene, şehir, ortaçağ.

Read:1649

Download: 943