KIRGIZİSTAN SSC’DE TOTALİTER SİSTEM VE AYDINLARA YÖNELİK TASFİYELER
Totalitarian Kyrgyzstan SSC and to Purify of National Elites

Author : Füsun KARA
Number of pages : 44-51

Abstract

Bu makalede, Kırgızistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetinde Totaliter Sistemin uygulanması ve aydınlara yönelik tasfiyeler anlatılmıştır. Türk halkları içinde en eski geçmişe sahip olan Kırgız adı tarihi kaynaklarda yer almaktadır. Kırgızlar Çin tarih kayıtlarında M.Ö. 203-201 lerde geçmektedir. Rusya’nın Kırgızistan’ı işgali 19. Yüzyıl ortalarında başlamış ve 1876 yılında Kırgızistan’ın tamamı Rus İmparatorluğu’na dâhil edilmiştir. Kırgızistan Rus koloni siyasetinin önemli bir alanı olmuştur. 1917 yılında Türk Dünyasında çok önemli olaylar meydana geldi. Bolşevik İhtilali Kırgızistan’da Çarlık hâkimiyetine son verdi, ancak Kırgızlara bağımsızlık getirmedi. Çarlık rejimi 1919’da Kırgızistan’da kontrolü ele aldığı zaman Kırgızistan Kara Kırgız Otonom Bölgesi olarak yeniden adlandırıldı.

Keywords

Kırgızistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti, Aydınlar, Totaliter Sistem, Tasfiye Etmek, Kırgız.

Read:1617

Download: 921