BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ’NÜN ZONGULDAK KÖMÜR HAVZASI ZİYARETİNİN TÜRK BASININA YANSIMALARI
The Reflections Of The Coal Field Visit Of Prime Misiter Inönü On The Turkish Media. Abstract

Author : Hasan Karakuzu - Yücel NAMAL
Number of pages : 1-13

Abstract

Osmanlı Devleti döneminde ihmal edilen Zonguldak kömür havzası, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonra millileştirilerek Türk sanayisinin enerji kaynağı olarak ekonomideki önemi gittikçe artmıştır. Bu yönüyle Zonguldak diğer iller arasında önemli bir konuma sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti devlet adamları kömür havzasının ıslahıyla yakından ilgilenerek ekonomik alandaki etkisini daha da arttırabilmek amacıyla “Karaelmas” diyarı olarak bilinen Zonguldak’a birçok defa ziyarette bulunmuşlardır. Bu bağlamda İsmet İnönü de birçok defa Zonguldak kömür havzasına ziyarette bulunmuştur. Bu çalışmamızda Başbakan İsmet İnönü’nün 17-19 Kasım 1933 tarihleri arasındaki Zonguldak, Kdz. Ereğli, Gelik ve Kozlu maden ocaklarını ziyareti incelenmiştir. Bu ziyaretle kömür ihracatının arttırılması ve Türk sanayisinde kullanılabilmesi için ne gibi tedbirler alınması gerektiği ortaya konulmuştur. Ayrıca Türk kömürünün İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirlerde ısınmada odunun yerini alması için ne gibi çalışmalar yapılması gerektiği üzerinde de durulmuştur. Böylece bu ziyaret, Zonguldak kömürünün Türk ekonomisindeki yerinin çok önemli olduğunu göstermiştir.

Keywords

İsmet İnönü, Zonguldak Kömür Havzası, Türkiye Cumhuriyeti, Karaelmas.

Read:1631

Download: 948