ORTA ÇAĞ AKDENİZ’İNDE BİR İSLAM BAŞKENTİ: PALERMO

Author:

Number of pages: 55-100
Year-Number: 2020-15

Abstract

Müslüman-Araplar tarafından 9. yüzyılda ele geçirilen Sicilya adası, İslam kültür ve medeniyetinin Avrupa’da yayılmasına olanak sağladı. Batı dünyasını bilim, sanat ve iktisat gibi alanlarda olumlu şekilde etkilemeye başlayan bu fetih hareketi sonrası Müslümanlar Sicilya’da Palermo şehrini kendilerine başkent yaptılar. Burayı imar ederek zamanla adanın en gelişmiş şehri haline getirdiler.

Bu çalışmada Orta çağ döneminde Palermo şehrinin idari, ekonomik, sosyokültürel ve tarihi yapıları ele alınarak Müslümanlar tarafından nasıl bir İslam başkentine dönüştürüldüğü incelenecektir.

Keywords

Abstract

The island of Sicily, which was captured by Muslim-Arabs in the 9th century, enabled the spread of Islamic culture and civilization in Europe. After this conquest movement, which started to positively affect the Western world in fields such as science, art and economics, Muslims made the city of Palermo in Sicily their capital. They built this place and made it the most developed city of the island over time.

In this study, the administrative, economic, socio-cultural and historical structures of the city of Palermo in the Middle Ages will be examined and how it was transformed into an Islamic capital by Muslims.

Keywords