OSMANLI DEVLETİNDEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE-AFGANİSTAN İLİŞKİLERİ

Author:

Number of pages: 207-225
Year-Number: 2020-15

Abstract

Afganistan Devleti, Türklerin hüküm sürdüğü kadim coğrafyada ilk çağlarda Aryana, Orta Çağ’da ise Horasan adlı bölgede 1747 yılında kurulmuştur. Türkiye- Afganistan ilişkileri köklü bir geçmişe sahiptir. Bu ilişkilerin temeli 18.Yüzyılın ortalarına dek uzanmaktadır. Türkiye, Cumhuriyet döneminde ise, Afganistan’la ilişkilerini canlı tutmaya çalışmış ve imkânları ölçüsünde siyasi desteğin yanı sıra, askeri, eğitim, sağlık ve ekonomi alanlarında yardımlarda bulunmuştur. Bu çalışmada Türkiyenin Afganistan ile ilişkileri Osmanlı döneminden 2018 yılına dek tarihsel arka plana değinilerek kapsamlı ele alınmaktadır. Afganistan coğrafi olarak uzak bir ülke olsa da Türkiyenin stratejik derinliği bağlamında gönül, irfan, medeniyet bağı çerçevesinde tarih, kültür ve din paydasında buluştuğu kardeş ülke olarak görülmektedir. İki ülkenin ilişkileri jeopolitik yönelimleri üzerinden ele alınmaktadır. Çalışma sonucunda tarihi süreç içerisinde her iki ülkenin iç ve dış konjonktürdeki değişimlere rağmen, diğer Müslüman ülkelerden farklı olarak kardeş ülke olarak konumlandırılan Afganistan ile ilişkilerimizin kendine has bir kimliğinin olduğu ortaya çıkmaktadır.

Keywords

Abstract

The Afghanistan State was established in the Aryana region in the ancient ages where the Turks ruled. Next, it was founded in Horasan region in 1747 in the middle ages. Turkey –Afghanistan relations have a deep-rooted in the past. The basis of these relationships dates back to the mid-18th century. Republic of Turkey in his period, he tried to keep his relations with Afghanistan alive. Turkey’s political support to the extent opportunities besides, he provided aid in the fields of military, education, health and economy. This study focuses on Turkey’s relations with Afghanistan are discussed with reference to the Ottoman period, extensive historical background until 2018. Although geographically remote countries in the context of Turkey’s strategic depth in Afghanistan hearts, lore, history looked within the framework of civilization, culture and religion meet in the denominator of which is seen as a brother country. The relations of the two countries are handled through their geopolitical orientations. As result of the study, despite the changes in both countires’ internal and external conjuncture in the historical process, unlike Muslim countries, it is revealed that our relations with Afghanistan, which is positioned as a sister country, have a unique identity.

Keywords