SLAVLARIN KÖKENİ VE POLONYA’NIN KURULUŞUNDA BÜYÜK ROL ÜSTLENEN I. MIESZKO DÖNEMİ
ORIGIN OF THE SLAVS, THE MIESZKO I PERIOD THAT PLAYED A MAJOR ROLE IN THE FOUNDATIONS OF POLAND

Author : ABDULHALİK BAKIR -Ebru Emine Oğuz
Number of pages : 149-188

Abstract

Geçmişleri oldukça eski dönemlere dayanmakta olan Slavların kayıtlı tarihlerinin M.S.VI.yüzyıldan itibaren olduğu bilinmektedir. Dilbilimsel açıdan incelendiğinde ortak bir kökenden geldikleri anlaşılan Slav halkı, eski tarihçilerin bir kısmı tarafından üç ana bölüme ayrılmış; Antalara (Antés) dâhil edilen Polonyalılar ise Batı Slav grubunda yer almaktadır. Pagan inancına sahip olan Polonyalıların 966 yılında Hristiyanlığı seçmeleri ülke adına bir dönüm noktasını teşkil etmektedir. Dük I.Mieszko’nun, Almanya’nın baskısını azaltmanın yanı sıra bazı menfaatleri doğrultusunda yapmış olduğu bu seçim, Polonya’nın geleceğini şekillendiren en önemli faktörlerden biri olmuştur. Zira Polonya, Roma’yı tercih ederek Batılı Slav grubuna katılarak Avrupa ile daha da yakınlaşmıştır. Böylelikle I.Mieszko döneminde yaşanan sosyo-ekonomik gelişmelerin beraberinde ülke, Almanya ile başedebilecek duruma gelmiş ve izolasyon süreci sona ermiştir. Makalemizde değindiğimiz bir diğer önemli konu başlığı da I.Mieszko’nun geçmişine ilişkindir. Ancak ilginç olduğu ölçüde efsanevi özelliklere sahip bu bilgilere kaynakların pek çoğunda yer verilmediği görülmüştür. XII.yüzyıl tarihçilerinden Polonyalı Gallus Anonymus’un kaleme almış olduğu ana kaynak niteliğindeki eseri de bu noktada büyük önem arz etmektedir.

Keywords

Slavlar, Polonya, Hristiyanlık, I.Mieszko

Read: 729

Download: 236