Eski Bir Şövalyenin Gözünden XIV. Yüzyılda Ege Adaları: Bizans İmparatorluğu, Haçlılar ve Türkler
Aegean Islands in the XVIth Century through the Eyes of an Old Knight: Byzantine Empire Crusaders and Turks

Author : Pınar ÜLGEN -Murat ÇAYLI
Number of pages : 93-102

Abstract

1389 yılında kaleme alınan Songe du Vieil Pèlerin, Türklere karşı düzenlenen birkaç Haçlı seferine de katılmış Philippe de Mézières’in en önemli eserlerinden biridir. Bu eski şövalye, genç Fransa Kralı VI. Charles’a sunduğu eserinde krallığın nasıl yönetilmesi gerektiğine dair verdiği öğütlerden başka bilinen dünya hakkında da bilgiler verir. Anlattıklarının çoğu kendi gözlemlerine dayanır fakat gitmediği yerlerden bahsederken başkalarının gözlemlerini referans gösterdiği görülür. Philippe de Mézières eserinin bir bölümünde Ege Adaları’ndan da bahseder. Onun anlatısı, XIV. yüzyılda Haçlı ittifakları, Bizans İmparatorluğu ve Türk beylikleri arasında yaşanan mücadelelerin kronolojik olarak sıralanması şeklinde değildir. Bunun yerine daha çok, Ege Adaları’nda yaşayan Ortodoks halkın Türk ilerleyişi karşısındaki tutumu, Bizans imparatorlarının Papalıktan yardım istemesi ve Katolik dünyanın yaklaşan Türk tehdidi hakkındaki düşünceleri üzerinde durur. Bu çalışmada Philippe de Mézières’in ve adı geçen eseri hakkında bilgi verildikten sonra ilgili bölümün Fransızca çevirisi sunulacak ve değerlendirilecektir.

Keywords

XIV. Yüzyıl, Ege Adaları, Philippe de Mézières, Bizans İmparatorluğu, Türk Beylikleri.

Read: 773

Download: 251