Atlı Bozkır Kültürünün Jeopolitiği (Eski Dünyanın Merkezi Orta Asya)
THE GEOPOLITICS OF STEPPE CULTURE WITH HORSES (MIDDLE ASIA - THE CENTRE OF OLD WORLD)

Author : Kürşat Koçak
Number of pages : 70-77

Abstract

Zaman değişse de olayların aslı hep aynı kalır. M.Ö. 3500 yıl önce tarih sahnesine çıkan Türklerin hükümranlık yani devletleşme süreci başlamıştır. Bu süreç Türklere dünya jeopolitiğinin temel noktalarını da öğretmeye başlamıştır. Yerleşik hayat denemelerinden sonra Bozkır kültürüne geçişten sonra Türkler Avrasya’nın geniş jeopolitik coğrafyasını tanıdıkça tarihe mal olan büyük devletleri arka arkaya kurmaya başarmışlardır. Bu çalışmada Türklerin Jeopolitik anlayışının bilinçaltı kodları irdelenmiştir.

Keywords

Bozkır, Türk, Türk Jeopolitiği, Atlı Göçebe

Read: 782

Download: 227