Ali Nazmi’nin “Edebiyat Gazetesi”nde Savaşla İlgili Çıkan Şiirleri
Ali Nazmi’s Poems About War In “Literature Newspaper”

Author : Huseyn Ahmadov
Number of pages : 60-69

Abstract

Alman ordusu SSCB’ye beklenmedik bir şekilde hücum ettikten sonra bütün ülkede seferberlik ilan edilmiştir. Seferberlik sadece askerî alanla sınırlı kalmayarak bütün alanlarda kendini göstermiştir. Bu dönemde özellikle basının organları aktif şekilde faaliyet göstermiştir. Gazete ve dergilerin ilk sayfalarından itibaren cephede savaşan askerlere moral veren, onları savaşa davet eden ve faşizme karşı nefret dolu yazılar kaleme alınmıştır. SSCB’ye bağlı bütün cumhuriyetlerde olduğu gibi Azerbaycan’da da basın organlarının esas faaliyeti bu konuya yönlendirilmiştir. Siyasî, ekonomik ve diğer alanların yanı sıra edebiyat da gündemle ilgili daha çok yazılara yer verilmiştir. Özellikle “Edebiyat” gazetesindeki kaleme alınan yazılarda ön cephede ve arkada cephede yaşananlar edebî yönden ele alınmıştır. Samet Vurgun, Osman Sarıvelli, Mircelal Paşayev, Resul Rza, Mirvarid Dilbazi, Nigar Refibeyli, Abdulla Şaik gibi şair ve yazarlar gazetede konuyla ilgili eserler kaleme almışlardır. Bu yıllarda “Edebiyat” gazetesinde sık sık şiirleri çıkan şairlerden biri de Ali Nazmi’dir. Şairin kaleme aldığı “Qess’in Hitler’ə Cavabı”, “‘Fürrer’ Sarsaqlamış”, “Hitler’dən Qess’ə Məktub”, “Hitler Zəfərdən Dəm Vurur”, “Hitler Əldə Allah’ı Həncər Etmək İstəyir”, “İstiqamət Berlin’ə!” gibi şiirlerinde Alman hükümeti eleştirilmiş, başta Hitler olmakla birlikte hükümetin diğer önemli şahısları ve rütbeli subaylarıyla alay edilmiştir. Bu çalışmada Ali Nazmi’nin edebî faaliyetlerine kısaca değinilecek, II. Dünya Savaşı sırasında, Azerbaycan’da basılan “Edebiyat” gazetesinde kaleme aldığı şiirleri incelenecektir.

Keywords

Ali Nazmi, Azerbaycan, Edebiyat Gazetesi, şiir, savaş

Read: 1,204

Download: 534