ASUR TİCARET KOLONİLERİ DÖNEMİ TÜCCARLARINDAN U?UR-ŠA-İŠTAR’IN SARAY VE KURUMLAR İLE YAZIŞMALARINDAN BAZI ÖRNEKLER

Author:

Year-Number: 2015-Volume 4
Number of pages: 189-201
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Usur-ša-İštar, Asur Ticaret Kolonileri Dönemi’nde Anadolu’da tanınmış tüccarlardan biridir. Bırakmış olduğu arşiv şimdiye kadar Kültepe’de ele geçen arşivlerin en büyüğüdür. Arşiv üzerinde yapılan çalışmalar yalnızca kendisinin ticari aktivitelerihakkında değil aynı zamanda Asur Ticaret Kolonileri Dönemi hakkında da önemli bilgiler sağlamaktadır.Bu makalede ele alınan üç adet belge, tüccarın Koloni Dönemi’nin yönetim organları ile olan yazışmalarındandır. Belgelerin ikisi Kaniş ve TurhumitKarumlarınınU?ur-ša-İštar’a, biri ise Amkuwa krallığına iletilmek üzere kardeşlerine yazılmış bir mektuptur.

Keywords

Abstract

Usur-ša-İštar is a wellknowntrader in Anatolia in AssyrianTradeColoniesPeriod. His archive is thebiggestarchive in Kültepe so far. Studies on thisarchiveprovidesignificantinformation not onlyabout his tradeactivities but alsoaboutAssyrianTradeColoniesPeriod. Three documentswhich is evaluatedin thisarticlearethecorrespondenceswiththeadministrationinstitutions of ColoniesPeriod. Twodocumentsarefromthe Kaniş amdTurhumitKarumstoU?ur-ša-İštarandtheotherone is to his brothers in orderto be forwardedtoAmkumaKingdom.

Keywords