ISSN:2199-353X

Türkiye’deki Asur Tarihi Araştırmaları ve Asur Tarihi Araştırmalarına Dair Öneriler


Türkiye’de Eskiçağ Dönemi çalışmaları, Cumhuriyetimizin kuruluşuyla birlikte ivme kazanmış ve sistemli yüzey araştırması-arkeoloji kazıları ile resmiyet kazanmıştır. Şimdiye kadar Anadolu’da yapılmış olan çalışmalar neticesinde Asur Dönemini ilgilendiren birçok yazılı belge tespit edilmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında Asurcaya sirayet etmiş Türk bilim adamı eksikliğinden dolayı, buluntular ile ilgili ilk çalışmalar yabancı bilim adamları tarafından gerçekleştirilmiştir. 1935’de Atatürk tarafından Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinin kurulması ve bu anlamda Sumeroloji Kürsüsünün kurulması ile ilgili saha ile ilgili öğrenci alımı ve onların yetiştirilme süreci başlatılmıştır. Bilindiği üzere bu kürsünün kurucu öğretim üyesi, Almanya’dan getirtilen Yahudi asıllı Benno Landsberger’dir.


Keywords


Author: SALİH ÇEÇEN
Number of pages: 172-178
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/cahij.39295
Full text:
Share:
Cappadocia Journal of History and Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.