ISSN:2199-353X

Aksaray’ın İdari Taksimatı (1920-1927)


İnsanlar kendi ve doğup büyüdüğü şehirlerin geçmişlerini merak etmektedirler. Bundan dolayı bulundukları şehrin geçmişi onlar için sürekli merak konusudur. Yaşadıkları şehri tarihi gelişimi, ne zaman kurulduğu, hangi medeniyetlere ev sahipliği ettiği ve süreç içerisindeki idari değişiklikleri hep merak konusu olmuştur. Çalışma konumuzu oluşturan Aksaray kuruluşu çok eski şehirlerden biri olup bölgede Neolitik döneme kadar medeniyet izlerine tesadüf edilmektedir. Aksaray tarihi süreçte çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Şehrin Selçuklular tarafından Türk hâkimiyetine girmesi ile beraber vilayet statüsünde bir idari birim olduğu görülmektedir. Aksaray bu konumunu Beylikler Döneminde de devam ettirmiştir. Ancak bölgede Osmanlı hâkimiyetinin başlaması ile durum değişmiştir. Bütün Karaman coğrafyasını ele geçiren Osmanlı Aksaray’da büyük bir sürgün ve iskân politikası izlemiştir. Ayrıca bölgede yapılan ilk idari taksimatta Aksaray’ın Konya Vilayeti, Niğde Sancağına bağlı kaza durumunda olduğu görülmektedir. 19. yüzyılda bazı belgelerde sancak olarak zikredilmekle beraber umumiyetle Niğde sancağına bağlı kaza olarak idare olunmuştur. Aksaray halkı bu idari bağlılıktan duyduğu memnuniyetsizlikle 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl başlarında Konya Vilayetine bağlı kaza olmak için girişimlerde bulunmuştur. Yapılan bu girişimler neticesiz kalmıştır. Aksaray’ın statüsü 1920 yılında Müstakil Liva ve 1923 yılında Vilayet olarak düzenlenmiştir. Aksaray 1920-1933 yılları arasında Müstakil Liva daha sonrada Vilayet olarak idare edilmiştir. Ancak bu durum 1933 yılında yapılan idari taksimatta yapılan değişiklikle sona ermiştir.


Keywords


Aksaray, Osmanlı, Selçuklu, Karamanoğlu, İdari taksimat, Eyalet, Vilayet, Sancak, Kaza.

Author: MUSA ŞAŞMAZ
Number of pages: 130-153
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/cahij.39292
Full text:
Share:
Cappadocia Journal of History and Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.