ISSN:2199-353X

HZ. PEYGAMBER'İN (sav) YAŞADIĞI DÖNEMDE DÜNYANIN DURUMU


Tarihte büyük roller ifâ etmiş olan peygamberler, genel anlamda dünya üzerinde çok güçlü medeniyetlerin ve güçlü hükümdarların bulunduğu dönemde dünyaya gelmişlerdir. Hz. Musa (as) peygamber, Koptah medeniyetinin zirveye ulaştığı ve II. Ramses döneminin güçlü bakiyesinin iktidarda olduğu bir dönemde; Koptah uygarlığının Semitik topluluklara karşı uyguladığı baskılara son vermek ve tanrı kral anlayışını yıkmak için mücadele etmiştir. Hz. İbrahim (as) peygamber, Mezopotamya'da birinci Babil döneminin yaşandığı bir dönemde dünyaya gelerek; putperestliğe karşı tek tanrıcılığın (tevhid) mücadelesini vermiştir. Hz. İsa (as) peygamber de Roma'nın en güçlü imparatoru olan Oktavianus'un iktidarı döneminde dünyaya gelmiş ve tek tanrıcılığın Roma topraklarına girişinin önünü açmıştır. Aynı şekilde Hz. Peygamber (sav) de dünya üzerinde Doğu Roma, Sâsânî, Göktürk ve Sui gibi büyük imparatorlukların olduğu bir dönemde dünyaya gelerek; tevhid dinini son ve en mükemmel şekliyle insanlığa sunmuştur.


Keywords


Hz. Peygamber (sav), Doğu Roma, İran, Göktürk,

Author: Ahmet Altungök
Number of pages: 55-73
DOI: http://dx.doi.org/10.18299/cahij.276
Full text:
Paylaş:
Cappadocia Journal of History and Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.