Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Current IssueEditor
Prof. Dr. İlyas GÖKHAN

Assistant Editor
Assoc. Prof. Dr. Seyhun ŞAHİN, Assoc. Prof. Dr. Kürşat KOÇAK, , Assist.Prof.Dr. Nilay AĞIRNASLI

www.cahij.com  2019

Generic File  | Cover  | Table of contents  | EditorialABDULHALİK BAKIR  
ABBASÎ HALİFESİ HÂRÛNU’R-REŞÎD’İN İSTANBUL SEFERİ VE BU SEFER ESNASINDA İZLEMİŞ OLDUĞU GÜZERGÂHLAR Ss, 1-16
THE EXPEDITION OF THE ABBASID CALIPH HARUN AL-RASHID TO CONSTANTINOPLE AND THE COURSES ORBITTED DURING THIS EXPEDITION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.274
Summary | Abstract | Full Text |

ABDULHALİK BAKIR  
ORTAÇAĞ TÜRK-İSLAM DÜNYASININ DURGUNLUK ÇAĞINDA TIP VE TABABET (Memlükler ve İlhanlılar Dönemi Tababeti) Ss, 17-39
MEDICINE AND MEDICAL SCIENCES IN THE DECLINE OF THE TURKISH & ISLAMIC WORLD IN MIDDLE AGE (Medical Sciences in the Mamluks and Ilkhanids Period)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.275
Summary | Abstract | Full Text |

ADEM YELOĞLU  
UYGUR YENİLEŞME SÜRECİ, MATBUTATIN GELİŞMESİ VE YENİ HAYAT GAZETESİ Ss, 40-54
UIGUR INNOVATION PROCESS: DEVELOPMENT OF THE PRESS AND YENİ HAYAT NEWSPAPER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.273
Summary | Abstract | Full Text |

Ahmet ALTUNGÖK  
HZ. PEYGAMBER'İN (sav) YAŞADIĞI DÖNEMDE DÜNYANIN DURUMU Ss, 55-73
SITUATION OF THE WORLD DURING THE ERA WHEN THE PROPHET MOHAMMAD LIVED
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.276
Summary | Abstract | Full Text |

Cemal Sezer  
ŞARKÖY- MÜREFTE DEPREMİ (9 AĞUSTOS 1912 ) SONRASI DEPREMZEDELER İÇİN YAPILAN YARDIM FAALİYETLERİ Ss, 74-91
AID ACTIVITIES FOR EARTHQUAKE VICTIMS AFTER THE ŞARKÖY-MÜREFTE EARTHQUAKE (09 AUGUST 1912)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.270
Summary | Abstract | Full Text |

Cemile TEKİN  
BALKAN AYDINLARININ GÖZÜYLE ATATÜRK Ss, 92-117
ATATURK THROUGH THE EYES OF BALKAN INTELLECTUALS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.265
Summary | Abstract | Full Text |

Cemile TEKİN  
II. DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA BOŞNAKLARIN CUMHURBAŞKANI İSMET İNÖNÜ’YE YAZDIKLARI MEKTUPLAR Ss, 118-145
LETTERS BY THE BOSNIAKS TO THE PRESIDENT ISMET INONU DURING THE WORLD WAR II
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.266
Summary | Abstract | Full Text |

Ferit ARI  
Osmanlı Devleti'nde İlk Hava Seyahati: İstanbul-Kahire-İskenderiye Ss, 146-156
The First Air Trip In The Ottoman Empire: Istanbul-Cairo-Alexandria
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.267
Summary | Abstract | Full Text |

İlker Türkmen  
Hokand (Fergana) Hanlığı’nda Bürokrasi İçin Yarışan İki Türk Boyu: Kıpçaklar ve Kırgızlar Ss, 157-165
The Two Turkish Lengths Competing for Bureaucracy in the Khanate of Hokand (Ferghana): Kipchaks and Kyrgyz
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.268
Summary | Abstract | Full Text |

Licut. Col. J. T. Walker Translated by: Dr. İlker TÜRKMEN  
Rusların Asya’daki Coğrafi Operasyonları Ss, 166-175
Russian Geographical Operations in Asia
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.269
Summary | Abstract | Full Text |

Kemalettin KOÇ  
TANZİMAT DÖNEMİNDE DEVLETİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI ÇALIŞMALARINDA DEVLET ADAMLARI VE AYDINLARIN YENİLEŞME KARAKTERİ Ss, 176-211
THE REFORMATION CHARACTER OF THE STATEMEN AND THE INTELLECTUALS IN THE REORGANIZATION OF THE STATE IN THE TANZIMAT PERIOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.271
Summary | Abstract | Full Text |

Meryem ARSLAN  
KULLANILDIĞI, ÖĞRETİLDİĞİ VE GELİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILDIĞI ORTAMLARLA ALMANYA’DAKİ TÜRKÇENİN DURUMU: KELSTERBACH ÖRNEĞİ (2) Ss, 212-228
CONDITION OF TURKISH IN GERMANY WITH THE ENVIRONMENTS IT IS USED, TAUGHT AND DEVELOPED: KELSTERBACH EXAMPLE (2)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.272
Summary | Abstract | Full Text |

Pınar ÜLGEN - Banu ÇETİN ÜNAL  
ORTA ÇAĞ AVRUPASI’NIN BİR BİLİNMEYENİ: OTTO RÖNESANSI Ss, 229-256
AN UNKNOWN OF THE MEDIEVAL EUROPE: OTTO RENAISSANCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.278
Summary | Abstract | Full Text |

Sibel YILDIZ KISACIK  
OSMAN HAMDİ RESİMLERİNDE ETNOĞRAFİK KÜLTÜR VARLIKLARI Ss, 257-267
ETHNOGRAPHIC CULTURAL ASSETS IN OSMAN HAMDI PICTURES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.277
Summary | Abstract | Full Text |

Ulaş Önder  
VENÜS İMGELERİNİN SUNU MODLARI İLE ANALİZİ Ss, 268-286
ANALYSE OF VENUS IMAGES BY PRESENTATION MODES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.263
Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements

    Volume 12

    Our regular volume 12 - OCTOBER  2019 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :Südstraße 28, 59227 Ahlen/Germany
Telephone :0 23 82/961 86 01 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri