Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Volume 9 NumberEditor
Prof. Dr. İlyas GÖKHAN

Assistant Editor
Assist. Prof. Dr. Seyhun ŞAHİN, Assist. Prof. Dr. Kürşat KOÇAK, , Assist.Prof.Dr. Nilay AĞIRNASLI

www.cahij.com  2017

Generic File  | Cover  | Table of contents  | EditorialABDULHALİK BAKIR  
EYYUBÎ DÖNEMİ ÂLİMLERİNDEN İBNU'L-KIFTÎ'NİN HAYATI, KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ Ss, 1-14
EYYUBÎ DÖNEMİ ÂLİMLERİNDEN İBNU'L-KIFTÎ'NİN HAYATI, KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.178
Summary | Abstract | Full Text |

ABDULHALİK BAKIR - Pınar ÜLGEN  
BİZANS’TA TABABET KÜLTÜRÜ BİLİMİ VE ÇALIŞMALARI ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME Ss, 15-39
A GENERAL EVALUATION ABOUT CULTURE OF MEDICINE AND MEDICAL STUDIES IN BYZANTIUM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.152
Summary | Abstract | Full Text |

Ahmet Altungök - Çağrı BAKIR  
I. Dünya Savaşı Öncesinde Kerkük ve Musul’dan Elazığ ve Çevresine Yapılan Türkmen Göçleri (Bir Alan Araştırması ve Sonuçları) Ss, 40-54
Turkmen migrations from Kirkuk and Mosul to Elazig and its Surroundings Before The World War I (A Field Study and Its Results)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.161
Summary | Abstract | Full Text |

Ahmet OĞUZ - ŞEFİKA BÜYÜKŞAHİN  
OSMANLI MODERNLEŞMESİ SÜRECİNDE KIZLARIN EĞİTİMİ Ss, 55-64
EDUCATION OF GIRLS IN OTTOMAN MODERNIZATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.147
Summary | Abstract | Full Text |

ARİF SARI  
ANADOLU’DAKİ OĞUZ VARLIĞININ AŞİRET İSİMLERİ ÜZERİNDEN TASNİFİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ Ss, 65-75
A CRITICAL VIEW ON THE CLASSIFICATION OF OGHUZ TRIBES IN ANATOLIA BASED ON THEIR NAMES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.167
Summary | Abstract | Full Text |

Aslı KAHRAMAN ÇINAR  
BOZKIR KÜLTÜR ÇEVRESİNDE GEYİKLİ TAŞLAR Ss, 76-81
DEER STONES AROUND STEPPE CULTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.145
Summary | Abstract | Full Text |

Ayşe Çekiç  
ONE OF THE AYYUBİD- CRUSADES RELATIONS A SECTION: THE LEADERS WHO HAS SHARED UNSHARING OF JERUSALEM (AL- MALIK AL- KAMİL AND II. FRIEDRICH) Ss, 82-89
EYYUBİ – HAÇLI İLİŞKİLERİNDEN BİR KESİT: PAYLAŞILAMAYAN KUDÜS’Ü PAYLAŞAN LİDERLER (El- MELİK El- KAMİL VE II. FRIEDRICH)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.182
Summary | Abstract | Full Text |

Ayşe Dudu Kuşçu  
MOĞOL İŞGALİNE KARŞI İSTİKLAL HAREKETLERİNİN SEMBOLİK SULTANI II. İZZEDDİN KEYKAVUS Ss, 90-102
IZZEDDIN KEYKAVUS II, THE SYMBOLIC SULTAN OF INDEPENDENCE MOVEMENTS AGAINST MONGOL OCCUPATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.154
Summary | Abstract | Full Text |

Ayşe Dudu Kuşçu  
SELÇUKLU DEVLETİ’NİN MOĞOL İŞGALİ ALTINDA OLDUĞU DÖNEMDE AKSARAY’DA GEÇEN İKİ MÜCADELE VE ENTERESAN SONUÇLARI Ss, 103-110
TWO CHALLENGES AND THEIR SALIENT RESULTS IN AKSARAY IN THE SELJUK STATE UNDER THE MONGOL INVASION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.175
Summary | Abstract | Full Text |

AYŞEGÜL ALTINOVA ŞAHİN  
MUSTAFA ŞEKİP (TUNÇ) VE MUSTAFA SATI BEY ARASINDA "ZEKÂ" ÜZERİNE BİR TARTIŞMA Ss, 111-118
DEBATE ON "INTELLIGENCE" BETWEEN MUSTAFA SEKİP (TUNC) AND MUSTAFA SATI BEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.168
Summary | Abstract | Full Text |

BAHTİYAR MURAT ARAS  
MARAŞ ALEVİLERİNDE HALK İNANMALARI Ss, 119-133
FOLCLORIC BELIEFS OF MARAŞ ALEVIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.174
Summary | Abstract | Full Text |

EMİNE İNANIR  
P. A. TOLSTOY: THE LIFE OF A RUSSIAN AMBASSADOR IN ISTANBUL IN A HISTORICAL –FICTIONAL CONTEXT (1702-1714) Ss, 134-141
P. A. TOLSTOY: THE LIFE OF A RUSSIAN AMBASSADOR IN ISTANBUL IN A HISTORICAL –FICTIONAL CONTEXT (1702-1714)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.160
Summary | Abstract | Full Text |

Fahri Kılıç  
I.DÜNYA SAVAŞI’NDA SELANİK’TEN İSTANBUL’A TAŞINAN BİR EĞİTİM KURUMU: FEYZİYE MEKTEPLERİ Ss, 142-151
AN EDUCATIONAL INSTITUTION TRANSFERRED FROM SALONIKA TO ISTANBUL DURING WORLD WAR I: FEYZİYE SCHOOLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.177
Summary | Abstract | Full Text |

FERRUH KAYALAN  
GEÇMİŞTE ERZİNCAN ŞEHRİNİN SOSYO-EKONOMİK VE KÜLTÜREL YAPISI (M.Ö. II. YÜZYIL - M.S. XVII. YÜZYIL) Ss, 152-174
SOCIO-ECONOMIC AND CULTURAL STRUCTURE OF ERZINCAN PROVINCE IN THE PAST (II. B.C. - XVII. A.D.)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.171
Summary | Abstract | Full Text |

Fevzi Volkan Güngördü  
MERKEZİ BEREKETLİ HİLAL BÖLGESİ’NDE SERAMİK ÖNCESİ NEOLİTİK DÖNEM ÖLÜ GÖMME GELENEKLERİ IŞIĞINDA DÖNEMİN SOSYAL YAPISI HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME Ss, 175-196
A CONSIDERATION OF SOCIAL STRUCTURE REGARDING THE BURIAL TRADITIONS IN CENTRAL FERTILE CRESCENT IN THE PRE-CERAMIC NEOLITHIC PERIOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.135
Summary | Abstract | Full Text |

GÖNÜL UZELLİ  
IMPACTS OF WESTERNIZATION ON TURKISH PAINTING OSMAN HAMDI BEY- VASILIY VERESHCHAGIN Ss, 197-204
IMPACTS OF WESTERNIZATION ON TURKISH PAINTING OSMAN HAMDI BEY- VASILIY VERESHCHAGIN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.159
Summary | Abstract | Full Text |

Hamdİ DOĞAN  
DEVLET BÜYÜKLERİ’NİN NİĞDE ZİYARETLERİ (1928-1960) Ss, 205-219
STATESMEN VISITS TO NİĞDE (1928-1960)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.150
Summary | Abstract | Full Text |

Haşim Erdoğan - Enes ÖZ  
EİNSTEİN’DAN TÜRKİYE’YE MEKTUP Ss, 220-231
LETTER TO TURKEY FROM EINSTEIN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.151
Summary | Abstract | Full Text |

Haşim Erdoğan - Enes ÖZ  
İNGİLİZ MANDASI DÖNEMİNDE TÜRKMENLER VE TÜRKMENELİ ÖZELİNDE IRAK (1918-1932) Ss, 232-246
TURKMENS IN THE BRITISH MANDATE PERİOD AND IRAK IN THE CONTEXT OF TURCOMANIA (1918-1932)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.176
Summary | Abstract | Full Text |

HÜSEYİN SARAÇ  
OSMANLILARDA ULAŞIM VE HABERLEŞME AĞLARININ GELİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ Ss, 247-266
DEVELOPMENTS AND TRANSFORMATION OF TRANSPORATION AND COMMUNICATION NETWORKS AT THE OTTOMAN STATE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.148
Summary | Abstract | Full Text |

Kamile Sinem Küçük  
A.N. OSTROVSKİ OYUNLARINDA TOPRAK REFORMU SONRASI RUSYA’DA TOPLUMSAL DEĞİŞME Ss, 267-274
THE SOCIAL CHANGE IN RUSSIA AFTER THE EMANCIPATION REFORM IN THE PLAYS OF A.N. OSTROVSKY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.142
Summary | Abstract | Full Text |

Kürşat Koçak  
BOZKIR TÜRK KÜLTÜRÜNDE ALTININ ORTAYA ÇIKIŞI VE İŞLENİP YAYILMASI Ss, 275-287
GOLD (DISCOVERING, HAMMERING, SPREADING) IN TURKISH STEPPE CULTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.143
Summary | Abstract | Full Text |

L. Gürkan Gökçek - Oğuzhan Abacı  
Sümercede İsmin Halleri Ss, 288-315
Nominal Cases in Sumerian
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.157
Summary | Abstract | Full Text |

Mehmet Ertan Bamyacı - Sezgin GÜÇLÜAY  
İMPARATOR I.JUSTİNİANOS DÖNEMİNDE (527-565) BİZANS İMPARATORLUĞU’NUN SİYASİ YAPISI Ss, 316-323
Political structure of the Byzantine empire in the era of emperor justin (527-565)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.163
Summary | Abstract | Full Text |

Meryem ARSLAN  
Kırgız Türkçesinde Deri ve Dericilik İle İlgili Söz Varlığı Ss, 324-330
Vocabulary About Leather and Leather Working in the Kirghiz Language
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.140
Summary | Abstract | Full Text |

Metin Ziya Köse -  
ESÂRET VE FİDYE: AKDENİZ’DE OSMANLI ESİRLERİ (1600-1700) Ss, 331-336
CAPTIVITY AND RANSOM: OTTOMAN CAPTIVES IN THE MEDITERRANEAN (1600-1700)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.138
Summary | Abstract | Full Text |

Murat KATAR  
Hristiyanlık Öncesi Roma’da Dinin Gelişim Serüveni Ss, 337-344
Development Of Religion Rome During Pre-Christianity
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.156
Summary | Abstract | Full Text |

Murtaza Çevik  
MÜŞTEREK SALTANATIN KÜÇÜK ORTAĞI: II. ALÂEDDİN KEYKUBAD Ss, 345-356
YOUNG ASSOCIATE OF THE COLLECTIVE REIGN: KAYQUBAD II
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.137
Summary | Abstract | Full Text |

MUSA SEZER  
ZİLE KAZÂSI VE BAĞLI KABİLELER Ss, 357-383
ZILE DICTRICT and ITS TRIBES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.173
Summary | Abstract | Full Text |

Necmettin AYGÜN -  
1830’LARDA AKSARAY’DAKİ KONAR-GÖÇER TOPLULUKLARDAN ÇEMELÜ CEMAATİ Ss, 384-401
ÇEMELU JAMAAH, ONE OF THE NOMADIC COMMUNITIES IN AKSARAY IN 1830s
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.180
Summary | Abstract | Full Text |

NEVZAT TOPAL  
FATİH DEVRİ KARAMAN EYALETİ VAKIF DEFTERİNE GÖRE AKSARAY ŞEHRİ Ss, 402-417
THE CITY OF AKSARAY AT THE TIME OF FATIH BY FOUNDATION REGISTRY BOOK OF PROVINCE KARAMAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.153
Summary | Abstract | Full Text |

ORHAN KILIÇ  
BEYLERBEYİLERDEN DAYILARA CEZAYİR-İ GARP VİLAYETİ/EYALETİ’NİN YÖNETİMİ VE YÖNETİCİLERİ (16-18. YÜZYILLAR) Ss, 418-439
ADMINISTRATION AND RULERS IN PROVİNCE OF CEZAYIR-I GARP FROM BEGLERBEGHIS TO DEYS (16-18th CENTURIES)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.179
Summary | Abstract | Full Text |

Ömer Faruk ÇAKIR  
Memlûk Merkeziyetçiliğinin Bazı Yönleri Ss, 440-455
Some Aspects of Mamluk Centralization
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.155
Summary | Abstract | Full Text |

Recep Murat Geçikli  
BİRİNCİ TBMM’YE MUHALİF BİR MEBUS: GÜMÜŞHANE MEBUSU KADİRBEYOĞLU ZEKİ BEY Ss, 456-462
AN OPPONENT DEPUTY TO THE FIRST GRAND NATIONAL ASSEMBLY: GUMUSHANE DEPUTY KADIRBEYOGLU ZEKI BEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.146
Summary | Abstract | Full Text |

SALİH ÇEÇEN - L. Gürkan Gökçek  
USUR-ŠA-İŠTAR AİLESİNDEN ŠİMAT-SU’EN’E AİT DÖRT MEKTUP Ss, 463-482
Four Letters Belonging to Šimat-su’en of the Usur-ša-İštar Family
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.183
Summary | Abstract | Full Text |

Salih Özkan - Servet ÖZER  
SOSYAL BİLGİLER DERSİ TARİH ÜNİTELERİNİN ÖĞRETİMİNDE ÇİZGİ FİLMLERİN KULLANIMININ AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ Ss, 483-492
ACADEMIC ACHIEVEMENT EFFECT OF THE USE OF CARTOONS IN THE TEACHING OF SOCİAL STUDIES LESSON HISTORY UNITS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.170
Summary | Abstract | Full Text |

Sevim Ceylan Dumanoğlu - Memet YETİŞGİN  
Darülmuallimat Mezunları ve İstihdamı Ss, 493-509
Graduates of Teacher’s Training Schools for Girls and Their Employments
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.139
Summary | Abstract | Full Text |

Seyfettin Kaya  
ÖMER HAYYÂM VE İSFAHAN RASATHANESİ’NDE ASTRONOMİ ÇALIŞMALARI Ss, 510-516
OMAR KHAYYAM AND STUDIES ASTRONOMY AT THE OBSERVATORY IN ISFAHAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.169
Summary | Abstract | Full Text |

Nicholas COUREAS Translated by: Seyhun ŞAHİN - Ergun ÜSTÜN  
GEÇ ORTA ÇAĞ DÖNEMİNDE ARAGON KRALLIĞI VE DOĞU AKDENİZ (1276-1479) Ss, 517-526
GEÇ ORTA ÇAĞ DÖNEMİNDE ARAGON KRALLIĞI VE DOĞU AKDENİZ (1276-1479)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.184
Summary | Abstract | Full Text |

SIDDIK ÇALIK  
TARİH İÇERİSİNDE ANKARA’NIN JEOPOLİTİK VE JEOSTRATEJİK KONUMU Ss, 527-534
ANKARA GEOPOLİTİCAL GEOSTRATEGİC POSİTİON İN HİSTORY: ANKARA CAPİTAL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.181
Summary | Abstract | Full Text |

Şayan Ulusan  
ARŞİV BELGELERİNE GÖRE ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK-JAPON İLİŞKİLERİ (1923-1938) Ss, 535-556
ACCORDING TO ARCHIVE DOCUMENTS IN ATATÜRK PERIOD TURKISH-JAPANESE RELATIONS (1923-1938)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.165
Summary | Abstract | Full Text |

Şengül DEMİREL  
KUTSAL KUŞ MOTİFİ: GARUDA VE NİAO Dİ Ss, 557-570
DIVINE BIRD GARUDA AND NİAO Dİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.166
Summary | Abstract | Full Text |

ŞÜKRÜ UNAR  
Hitit Tarım Ekonomisi’nde NAM.RA’ların Yeri ve Önemi Ss, 571-574
THE PLACE AND IMPORTANCE OF THE NAM.RA’S IN THE HITTITE AGRICULTURE ECONOMY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.158
Summary | Abstract | Full Text |

Yavuz HAYKIR  
TÜRK MEDENİ KANUNU’NUN KABULÜ VE TÜRK AİLE HUKUKU Ss, 575-594
THE ACCEPTANCE OF TURKISH CIVILIAN LAW AND TURKISH FAMILY LAW
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.164
Summary | Abstract | Full Text |

Yusuf ÖTENKAYA  
MODERN MÜSTEŞRİKLERİN ERKEN İSLÂM DÖNEMİ HAKKINDA FRAKSİYONEL ANALİZLERİ: ŞİA'NIN TEŞEKKÜLÜ Ss, 595-620
FRACTIONAL ANALYSIS ON THE EARLY ISLAMIC PERIOD OF THE MODERN ORIENTALİSTS: THE FORMATION OF SHIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.149
Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements

    Volume 11

    Our regular volume 11 - OCTOBER  2018 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :Südstraße 28, 59227 Ahlen/Germany
Telephone :0 23 82/961 86 01 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri