Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Volume 7 NumberEditor
Prof. Dr. İlyas GÖKHAN

Assistant Editor
Assist. Prof. Dr. Kürşat KOÇAK, Assist. Prof. Dr. Seyhun ŞAHİN

www.cahij.com  2016

Generic File  | Cover  | Table of contents  | EditorialArman Besler  
Aspects of Kantian Logic as Perspective Ss, 1-20
Bir Derinlik Olarak Kant Mantığının Veçheleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.92
Summary | Abstract | Full Text |

Cuma Ali YILMAZ  
Makedonya'nın Yükselişi ve II. Philippos Ss, 21-36
THE RISE OF MACEDONIA AND PHILIPPOS II
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.102
Summary | Abstract | Full Text |

Engin EROĞLU  
KİMMER VE İSKİTLERİN ANADOLU’DAKİ TİCARİ HAYATA ETKİLERİ ÜZERİNE BİR YORUM Ss, 37-47
A COMMENT ABOUT THE CIMMERIANS AND SCYTHIANS' EFFECTS ON COMMERCIAL LIFE IN ANATOLIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.94
Summary | Abstract | Full Text |

Hulusi Yılmaz  
HURUFİ-BEKTAŞÎ İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA ANADOLU ALEVİLİĞİNE İLİŞKİN YENİ BİR DEĞERLENDİRME Ss, 48-65
A NEW EVALUATION OF ANATOLIAN ALEVISM WITHIN THE CONTEXT OF HURUFI-BEKTASHI RELATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.95
Summary | Abstract | Full Text |

HÜSEYİN SARAÇ  
SİCİLL-İ ÂHVAL DEFTERLERİNE GÖRE ARABSUN (GÜLŞEHİR) DOĞUMLU OSMANLI DEVLET ADAMLARI Ss, 66-82
ACCORDING TO SİCİL-İ ÂHVAL REGISTERS OTTOMAN GOVERNMENT OFFICIALS BORN IN ARABSUN (GÜLŞEHİR)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.93
Summary | Abstract | Full Text |

İlyas GÖKHAN - Kürşat KOÇAK - Hüseyin SARAÇ  
ANADOLU SELÇUKLULARI DÖNEMİNDE NEVŞEHİR, NİĞDE, KAYSERİ VE AKSARAY ÇEVRESİ’NİN SİYASÎ, SOSYAL, EKONOMİK VE KÜLTÜREL TARİHİ Ss, 83-117
ANADOLU SELÇUKLULARI DÖNEMİNDE NEVŞEHİR, NİĞDE, KAYSERİ VE AKSARAY ÇEVRESİ’NİN SİYASÎ, SOSYAL, EKONOMİK VE KÜLTÜREL TARİHİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.106
Summary | Abstract | Full Text |

lokman tay  
TÜRK HALK MİMARİSİNİN KAMUSAL YANSIMASI OLARAK AKSEKİ KÖY ODALARI Ss, 118-141
Village Chambers in Akseki as The Public Reflection of Turkish Folk Architecture
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.96
Summary | Abstract | Full Text |

Mustafa Özyürek  
II. Dönem TBMM'deki Sivas Milletvekilleri Ss, 142-159
MPs of Sivas and their activities in the second term of TBMM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.90
Summary | Abstract | Full Text |

Said Amir Arjomand Translated by: Namiq Musalı  
SAFEVÎ DÖNEMİ İRAN’INDA DİNÎ TAŞKINLIK (GULÜVV), SUFİLİK VE SÜNNİLİK (1501-1722) Ss, 160-195
Religious Extremism (Ghuluww), Sufism and Sunnism in Safavid Iran (1501-1722)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.104
Summary | Abstract | Full Text |

Nilay AĞIRNASLI  
Farklı Yüzyıllarda Yaşamış İki Seyyah İbn Fadlan ve İbn Battuta'nın Türk Kültürüne Dair Benzer Tespitleri Ss, 196-208
Ibn Fadlan And Ibn Battuta Lived In The Different Centuries. They Have Similar Identifications About Turkish Culture
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.100
Summary | Abstract | Full Text |

REMZİ AYDIN  
ÜRGÜP DAVUT AĞA CAMİSİ’NE DAİR YENİ TESPİTLER Ss, 209-246
NEW EVALUATION ON ÜRGÜP DAVUT AĞA MOSQUE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.99
Summary | Abstract | Full Text |

SALİH ÇEÇEN - L. Gürkan Gökçek  
ASURLU BAYAN AKADİA’NIN AĞABEYİ U?UR-ŠA-İŠTAR’A GÖNDERMİŞ OLDUĞU ÜÇ MEKTUP Ss, 247-264
The Three Letters of Assyrian Women Akadis to Her Big Brother Uşur-Sa-İstar
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.105
Summary | Abstract | Full Text |

Seyhun Şahin Ergun ÜSTÜN  
KIBRIS ADASI’NDA HAÇLI HÂKİMİYETİNİN KURULUŞU Ss, 265-279
KIBRIS ADASI’NDA HAÇLI HÂKİMİYETİNİN KURULUŞU
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.103
Summary | Abstract | Full Text |

ZEYNEP GÜNGÖRMEZ  
Anadolu Selçuklu Devletinin Akdeniz Hakimiyeti ve Korsan Faaliyetlerine Karşı Alınan Tedbirler Ss, 280-296
Mediterranean Domination Of Anatolian Seljuk Empire And Precautions Against The Piracy
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.101
Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements

    Volume 11

    Our regular volume 11 - OCTOBER  2018 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :Südstraße 28, 59227 Ahlen/Germany
Telephone :0 23 82/961 86 01 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri