Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Volume 6 NumberEditor
Prof. Dr. İlyas GÖKHAN

Assistant Editor
Assist. Prof. Dr. Kürşat KOÇAK, Assist. Prof. Dr. Seyhun ŞAHİN

Ahlen/GERMANY  2016

Generic File  | Cover  | Table of contents  | EditorialAslı KAHRAMAN ÇINAR  
BOZKIR KÜLTÜR ÇEVRESİNDE KURT VE ADLANDIRMASI Ss, 1-11
WOLF AND ITS NAMING STEPPE CULTURE AROUND
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.82
Summary | Abstract | Full Text |

Ayşe Dudu Kuşçu  
KÖSEDAĞ SAVAŞI SONRASINDA MOĞOL İSTİLÂSINA KARŞI KARAMANOĞULLARI’NIN ÖNDERLİK ETTİĞİ İSTİKLÂL HAREKETLERİNİN SONUÇSUZ KALMASINDA İRANLI UNSURUN ROLÜ Ss, 12-30
THE ROLE OF IRANIANS ON THE INCONCLUSIVENESS OF THE STRUGGLE FOR INDEPENDENCE AGAINST THE MONGOL INVASION LED BY KARAMANIDS AFTER THE KÖSEDAĞ WAR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.84
Summary | Abstract | Full Text |

Bülent Kara  
MODERNİZMDEN POSTMODERNİZME RESİM: PİCASSO IŞIĞINDA Ss, 31-41
Picture From Modernism to Postmodernism in the Light of Picasso
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.77
Summary | Abstract | Full Text |

Bünyamin TAŞ  
19. ASIR KAPADOKYA’SININ KÜLTÜREL CANLILIĞININ BİRER NİŞANESİ OLAN İKİ ELYAZMASI Ss, 42-49
TWO MANUSCRİPTS ABOUT HIGH CULTUREL LEVEL OF 19. CENTURY CAPPADOCIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.87
Summary | Abstract | Full Text |

Engin GÜNGÖRMEZ  
A ANALYSIS "IRIMS" AND ORIGINS IN THE TURKISH BELIEF SYSTEM Ss, 50-63
TÜRK İNANÇ SİSTEMİNDE “IRIMLAR” VE KÖKENLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.86
Summary | Abstract | Full Text |

Hakan Yaşar  
Halkevlerinin Tiyatro Faaliyetleri ve Sinop Halkevi Örneği Ss, 64-79
Theater Activities of Community Centersand the Example of Sinop Community Center
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.85
Summary | Abstract | Full Text |

İsa Cebeci  
BOZKIR KAVİMLERİNİN KÜLTÜR VE MİTOLOJİLERİNDE ATEŞ Ss, 80-88
FIRE IN THE CULTURES AND MYTHOLOGIES OF THE STEPPE SOCIETES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.81
Summary | Abstract | Full Text |

Neval Karanfil  
PROPAGANDANIN TEMEL ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN ABD'DE II. DÜNYA SAVAŞI KAPSAMINDA KULLANILAN PROPAGANDA AFİŞLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 89-105
A Review of the Propaganda Posters Used in The USA During The World War II in Terms of the Main Features of Propaganda
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.73
Summary | Abstract | Full Text |

NEVZAT TOPAL  
KUTLU HOCA ZAVİYESİ ve YERİNİN TESPİTİ ÜZERİNE Ss, 106-121
KUTLU HOCA’S CORNER AND DETERMINATION OF ITS PLACE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.78
Summary | Abstract | Full Text |

Nurgül Yıldırım  
DEMİR ÇAĞINDA ANADOLUDAKİ ARAMİLERİN POLİTİK COĞRAFYASI Ss, 122-137
POLITICAL GEOGRAPHY OF ARAMEANS IN ANATOLIA DURING IRON AGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.88
Summary | Abstract | Full Text |

NURSAL KUMAŞ  
BURSA MEKTEB-İ İDÂDÎ-İ MÜLKİSİ KURULUŞU VE FAALİYETLERİ Ss, 138-149
ESTABLISHMENT OF BURSA MEKTEB-I IDÂDÎ-I MULKIİ AND ITS ACTIVITIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.79
Summary | Abstract | Full Text |

Okan AÇIL  
ESKİ BOZKIR DEVLET VE TOPLUM HAYATINDA KADININ KONUMU Ss, 150-164
THE STATUS OF WOMAN IN OLD STEPPE STATES AND SOCIETIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.80
Summary | Abstract | Full Text |

Seyhun Şahin - Fatih SANSAR  
Endülüs’ün Düşüşünde Aragon Krallığı’nın Rolü Ss, 165-178
The Role of the Aragon Kingdom in the Fall of Andalusia
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.89
Summary | Abstract | Full Text |

İlker Türkmen - Telli Korkmaz  
TÜRKİYE’DEKİ MUHACİR AZERİ BASINI IŞIĞINDA SOVYETLERİN AZERBAYCAN TOPRAKLARINDA İSKÂN SİYASETİ Ss, 179-189
THE SOVIET’S SETTLEMENT POLICY IN THE LANDS OF AZERBAIJANIN LIGHT OF THE AZERBAIJANIAN REFUGEES’ PRESS IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.83
Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements

    Volume 11

    Our regular volume 11 - OCTOBER  2018 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :Südstraße 28, 59227 Ahlen/Germany
Telephone :0 23 82/961 86 01 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri