Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Volume 5 NumberEditor
Prof. Dr. İlyas GÖKHAN

Assistant Editor
Assist. Prof. Dr. Kürşat KOÇAK, Assist. Prof. Dr. Seyhun ŞAHİN

Ahlen/GERMANY  2015

Generic File  | Cover  | Table of contents  | EditorialAlmıla Gökçe ÖZCAN  
OTTOMAN GOVERNANCE UNDERSTANDING AND SOCIAL ORDER ACCORDING TO THE BOOK OF DEFTERDAR SARI MEHMED PASHA’S ‘NESAYIHU’L-VUZERA VE’L-UMERÂ’ Ss, 1-22
DEFTERDAR SARI MEHMED PAŞA’NIN NESÂYİHÜ’L-VÜZERÂ VE’L-ÜMERÂ ADLI ESERİNE GÖRE OSMANLI YÖNETİM ANLAYIŞI VE TOPLUM DÜZENİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.67
Summary | Abstract | Full Text |

Ahmet ALTUNGÖK Öznur AYDIN  
EKREM PAMUKÇU'NUN HAYATI VE ESERLERİNE KISA BİR BAKIŞ Ss, 23-48
AT A GLANCE TO LIFE AND WORKS OF EKREM PAMUKÇU
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.70
Summary | Abstract | Full Text |

Ayşe Demirel -  
Hesse'de Kutupluluk Ss, 49-55
-
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.60
Summary | Abstract | Full Text |

Ayşe Demirel -  
Hesse'nin Din Anlayışı Ss, 56-61
-
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.59
Summary | Abstract | Full Text |

Erol Akcan  
CUMHURİYET’İN İLK YILLARINDA NİĞDE’DE KURULAN SOSYO-KÜLTÜREL VE İKTİSADİ MÜESSESELER Ss, 62-76

Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.58
Summary | Abstract | Full Text |

Gürhan Bahadır  
The Importance at the Anatolian History of Turk-Crusade Struggle in the year of 1101 A.D. Ss, 77-108
1101 Yılında Türk-Haçlı Mücadelelerinin Anadolu Tarihindeki Önemi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.62
Summary | Abstract | Full Text |

Haşim Erdoğan  
ARŞİV BELGELERİNE GÖRE KAFKASYA’DAN AZİZİYE’YE (PINARBAŞI) GÖÇ EDEN MUHACİRLER VE YERLİ HALK İLE İLİŞKİLERİ Ss, 109-118
ACCORDİNG TO ARCHIVE DOCUMENTS EMIGRANT IMMIGRATED FROM CAUCASİA TO AZİZİA (PINARBAŞI) AND THEIR RELATIONSHIP BETWEEN LOCAL PEOPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.68
Summary | Abstract | Full Text |

MESUT GÜN  
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ VEREN ELEMANLARIN ADIYAMAN İLİ ÇADIR KENT BÖLGESİNDE TÜRKÇE ÖĞRENEN SURİYELİ ARAPLARA TÜRK KÜLTÜRÜ AKTARIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Ss, 119-138
THE VIEWS OF TEACHERS TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS REGARDING THE TURKISH CULTURE TRANSFER TO SYRIAN ARABS LEARNING TURKISH TENT CİTY REGION IN ADIYAMAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.61
Summary | Abstract | Full Text |

Murtaza Çevik  
HÜLAGU’NUN BATI’YA GÖNDERİLME MESELESİ VE BATI SEFERİ’NİN ANADOLU’YA ETKİLERİ Ss, 139-153
THE EVENT OF HULAGU’S BEING SENT TO WEST AND THE EFFECTS OF WESTERN EXPEDITION UPON ANATOLIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.66
Summary | Abstract | Full Text |

Pedro VERNİA Seyhun ŞAHİN - Fatih SANSAR  
Valencia’da Muhtesiplik Kurumu ve Aragon Krallığı’nda Eczacılık Ss, 154-163

Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.71
Summary | Abstract | Full Text |

Pınar ÜLGEN  
TARİHTEKİ EN İLGİNÇ HAÇLI SEFERİ: CADILIĞA KARŞI DÜZENLENEN HAÇLI SEFERİ Ss, 164-182
THE MOST INTERESTING CRUSADE IN HISTORY : THE ORGANIZED CRUSADE AGAINST THE WITCHCRAFT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.65
Summary | Abstract | Full Text |

Tekin Tuncer  
Bir Halk Kahramanı Osman Batur Ss, 183-203
A folk hero of Osman Batur
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.63
Summary | Abstract | Full Text |

Yaşar ARSLANYÜREK  
MAARİF SALNAMELERİNE GÖRE MEKTEB-İ TIBBİYE Ss, 204-220
THE MEDICAL SCHOOLS ACCORDING TO EDUCATION YEARBOOKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.64
Summary | Abstract | Full Text |

Zeynel KOLUTEK  
MARAŞ MİLLETVEKİLİ DR. KEMALİ BAYAZIT VE SİYASİ FAALİYETLERİ Ss, 221-233
MP OF MARAŞ, DR. KEMALİ BEYAZITAND HİS POLİTİCAL ACTİVİTİES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.72
Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements

    Volume 11

    Our regular volume 11 - OCTOBER  2018 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :Südstraße 28, 59227 Ahlen/Germany
Telephone :0 23 82/961 86 01 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri