Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Volume 4 NumberEditor
Prof. Dr. İlyas GÖKHAN

Assistant Editor
Assist. Prof. Dr. Kürşat KOÇAK, Assist. Prof. Dr. Seyhun ŞAHİN

Ahlen/GERMANY  2015

Generic File  | Cover  | Table of contents  | EditorialAyşe Budak  
NEVŞEHİR DAMAT İBRAHİM PAŞA İMARETİ Ss, 1-18
THE IMARET OF DAMAT IBRAHIM PASHA

Summary | Abstract | Full Text |

D. ALİ ARSLAN SADETTİN BAŞTÜRK - GÜLTEN ARSLAN  
YEREL SEÇİM SONUÇLARI TEMELİNDE, SARAYÖNÜ’NÜN SOSYO-POLİTİK YAPISI Ss, 19-61
SOCIO-POLITICAL STRUCTURE OF SARAYÖNÜ AT THE BASIS OF

Summary | Abstract | Full Text |

EMİN ÖZDEMİR HASAN KARAKUZU  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI CELAL BAYAR’IN 1954 YILI ABD ZİYARETİNDEKİ KONUŞMALARI VE KAMUOYUNDAKİ YANSIMALARI Ss, 62-78
THE PRESİDENT OF TURKİSH REPUBLİC CELÂL BAYAR’S 1954 VİSİT TO THE USA AND İTS REFLECTİONS ON PUBLİC OPİNİON

Summary | Abstract | Full Text |

Fevzi Volkan Güngördü  
10.000 YIL ÖNCE KAPADOKYA BÖLGESİNDE SOSYAL YAPININ VARLIĞINA AİT BAZI İPUÇLARI Ss, 79-93
SOME CLUES ON THE EXISTENCE OF A SOCIAL STRUCTURE IN CAPPADOCIA 10.000 YEARS AGO

Summary | Abstract | Full Text |

GÖKSUN YENER TAMAR NACAR  
RESSAM NEŞET GÜNAL’IN KIRSAL KESİM BETİMLEMELERİ Ss, 103-120
THE COUNTRY PİCTURES OF PAİNTER NEŞET GÜNAL

Summary | Abstract | Full Text |

Hacı Çoban  
KAPADOKYA’DA KİMMERLER Ss, 121-131
THE KIMMERIANS IN CAPADOCIA

Summary | Abstract | Full Text |

MEHMET ALAUDDİN İSLAMOĞLU  
1590 TARIHLI MUFASSAL TAPU TAHRIR DEFTERINE GÖRE REVAN EYALETINDE ALINAN VERGILER (ORDUBAD KAZASI ÖRNEĞI) Ss, 132-166
SİNCE TO THE MUFASSAL TAPU DEFTERİ THE TAXES WHAT WAS COLLECTED AT STATE OF REVAN

Summary | Abstract | Full Text |

Nurhan Aydın TUBA GEÇENNER  
ÇANAKKALE CEPHESİ’NDE 57. ALAY Ss, 167-180
THE FIFTY SEVENTH REGIMENT OF THE DARDANNELLES FRONT

Summary | Abstract | Full Text |

RAMAZAN TOPRAKLI  
GÖLLER BÖLGESİ’NİN TARİHİ COĞRAFYASI 1402 Ankara Savaşı Sonrası Timur’unYol Güzergâhı Ss, 181-188


Summary | Abstract | Full Text |

SALİH ÇEÇEN L. GÜRKAN GÖKÇEK  
ASUR TİCARET KOLONİLERİ DÖNEMİ TÜCCARLARINDAN U?UR-ŠA-İŠTAR’IN SARAY VE KURUMLAR İLE YAZIŞMALARINDAN BAZI ÖRNEKLER Ss, 189-201
SAME CORRESPONDENCE SAMPLES OF

Summary | Abstract | Full Text |

Zekiye TUNÇ  
EN ESKİ ÇAĞLARDAN HAZAR DEVLETİ AKINLARINA KADAR AZERBAYCAN’DA TÜRK İZLERİ Ss, 202-212
THE TURKISH TRACES IN AZERBAIJAN FROM THE MOST ANCIENT TIMES UP TO THE INVASION OF THE CASPIAN STATE

Summary | Abstract | Full Text |

A.Fatih Şendil  
AN EXAMPLE TO THE TECHNICAL ACADEMIES ESTABLISHED WITH THE TANZIMAT: ACADEMY OF FORESTRY Ss, 213-226
TANZİMAT İLE AÇILAN TEKNİK OKULLARA BİR ÖRNEK: ORMAN MEKTEBİ

Summary | Abstract | Full Text |

GÖKSUN YENER TAMER NACAR  
CUMHURİYETİMİZİN KURUCUSU ATATÜRK VE GÜZEL SANATLAR Ss, 94-102
THE FOUNDER OF OUR REPUBLİC ATATÜRK AND FİNE ARTS

Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements

    Volume 11

    Our regular volume 11 - OCTOBER  2018 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :Südstraße 28, 59227 Ahlen/Germany
Telephone :0 23 82/961 86 01 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri