Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Volume 3 NumberEditor
Prof. Dr. İlyas GÖKHAN

Assistant Editor
Assist. Prof. Dr. Kürşat KOÇAK, Assist. Prof. Dr. Seyhun ŞAHİN

Ahlen/GERMANY  2014

Generic File  | Cover  | Table of contents  | EditorialBayram EVİN  
AMİK OVASI’NDA PAMUK ÜRETİM ALANLARININ ISLAH ÇALIŞMALARI (1918-1970) Ss, 1-13
Rehabilitation Of Cotton Production Areas in Amik Grass Plain (1918-1960)

Summary | Abstract | Full Text |

Engin EROĞLU  
İSKİTLER’DE KUYUMCULUK Ss, 14-22
Jewellery at Scythians

Summary | Abstract | Full Text |

Hasan YAVUZER Ahmet Burak KAHRAMAN  
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ VE ÖĞRENCİ PROFİLİ Ss, 23-34
Hacı Bektaş Veli University and the it’s Students Profile

Summary | Abstract | Full Text |

İlyas GÖKHAN  
İBN HALDUN’UN MEMLÛK SULTANLARI İLE İLİŞKİSİ Ss, 35-43
Relations of Ibn Haldun with Mamluk Sultans

Summary | Abstract | Full Text |

İsmail BEKCİ Ali APALI, Yasemin APALI  
SEMAVİ DİNLERİN GÖRÜNMEYEN MUHASEBE PANORAMASI: YAHUDİLİKTE MUHASEBE MOTİFLERİ Ss, 44-60
Invısıble Accountıng Panorama Of Dıvıne Relıgıons: Accountıng Motıfs In Judaısm

Summary | Abstract | Full Text |

KÜRŞAT SOLAK  
MOĞOL SÜLEMİŞ VE TİMURTAŞ İSYANLARI KARŞISINDA ANADOLU’DA TÜRKMENLERİN TUTUMU Ss, 61-74
The Attitude Of The Turkmens İn Anatolia Against The Uprisings Of Sulemis And Timurtaş

Summary | Abstract | Full Text |

Mehmet SÜME  
DEVELİ’YE TELGRAF HATTININ ÇEKİLMESİ Ss, 75-84
Wiring Of Telegraph Line to Develi

Summary | Abstract | Full Text |

Merve Pabuççu  
OSMANLI DEVLETİ’NDE ASKERÎ HASTANELER (1876-1908) Ss, 85-100
Army Hospitals in Ottoman Empire

Summary | Abstract | Full Text |

Nevzat TOPAL  
SEYYAHLARIN GÖZÜYLE AVANOS VE ÇEVRESİ Ss, 101-111
Avanos Area From The Eyes of Travelers

Summary | Abstract | Full Text |

Nilay AĞIRNASLI  
BÜYÜK SELÇUKLU DEVLET ADAMLARININ ADÂLETE VE REFAHA DAYALI TOPLUM DÜZENİ OLUŞTURMA GAYELERİ Ss, 112-122
(Men Of The Great Seljuqid State Goals Were To Create Social Order Based On Justice And Prosperity)

Summary | Abstract | Full Text |

Zeynep GÜNGÖRMEZ  
HAÇLI SEFERLERİ DÖNEMİNDE GELİŞEN DOĞU-BATI TİCARETİNİN DOĞAL BİR SONUCU: KÜLTÜREL ETKİLEŞİM Ss, 123-130
A Natural Result Of East-West Trade That Was Developed Crusade Period: Cultural Interaction

Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements

    Volume 11

    Our regular volume 11 - OCTOBER  2018 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :Südstraße 28, 59227 Ahlen/Germany
Telephone :0 23 82/961 86 01 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri