Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Volume 11 NumberEditor
Prof. Dr. İlyas GÖKHAN

Assistant Editor
Assoc. Prof. Dr. Seyhun ŞAHİN, Assoc. Prof. Dr. Kürşat KOÇAK, , Assist.Prof.Dr. Nilay AĞIRNASLI

www.cahij.com  2018

Generic File  | Cover  | Table of contents  | EditorialABDULHALİK BAKIR  
ORTAÇAĞ TÜRK-İSLAM DÜNYASININ OLGUNLUK ÇAĞINDA TIP KÜLTÜRÜ, BİLİMİ VE ÇALIŞMALARI I Ss, 1-24
MEDICINAL CULTURE, SCIENCE AND WORKS AT THE AGE OF MATURITY OF THE MEDIEVAL TURK-ISLAM WORLD I
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.258
Summary | Abstract | Full Text |

ABDULHALİK BAKIR - FATİH AKSOY  
ROMA HÂKİMİYETİNE KADAR SİNOP ŞEHRİ Ss, 25-64
SINOP CITY UNTIL ROMAN RULE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.261
Summary | Abstract | Full Text |

Almıla Gökçe ÖZCAN -  
MÜHİMME DEFTERLERİNE GÖRE XVI. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA OSMANLI DEVLETİ’NDE VERGİ MUÂFİYETİ: KÖPRÜCÜLÜK ÖRNEĞİ Ss, 65-75
TAX EXEMPTION in the OTTOMAN STATE in the SECOND HALF OF THE XVITH CENTURY ACORDİNG TO MÜHİMME DEFTERS: The KÖPRÜCÜLÜK MODEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.211
Summary | Abstract | Full Text |

Aysemin ÇANAK -  
OSMANLI DEVLETİNDE HABERLEŞME AĞINA BİR ÖRNEK AMASYA MENZİLHÂNESİ Ss, 76-84
A CASE OF COMMUNICATION IN THE OTTOMAN STATE MENZILS OF AMASYA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.207
Summary | Abstract | Full Text |

Aysemin ÇANAK  
BAYRAMÎ MELÂMİLİĞİ VE HAMZA BÂLÎ Ss, 85-97
BAYRAMMAL MELÂMÎS AND HAMZA BÂLÎ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.208
Summary | Abstract | Full Text |

Ayşe Dudu Kuşçu  
DÂNİŞMENDLİ YAĞIBASANOĞULLARI VE SELÇUKLU DEVLETİ SİYASETİNDEKİ ROLLERİ Ss, 98-107
THE ROLE OF SONS OF DANIŞMENDS YAĞIBASAN IN THE SELJUK STATE POLITICS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.260
Summary | Abstract | Full Text |

BURAK ARSLAN  
Bizans Sarayında Endülüslü Bir Elçi: Şair Yahyâ el-Gazâl ve Haberleri Ss, 108-125
An Andalusian Ambassador in the Byzantine Court: The Poet Yahya al-Ghazal and His Experiences
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.253
Summary | Abstract | Full Text |

CUMHUR KAYGUSUZ  
SOVYETLER BİRLİĞİ SONRASI RUS SİYASAL SİSTEMİNİN DEĞİŞİM VE GELİŞİM SÜREÇLERİ (1992-2004) Ss, 126-141

Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.256
Summary | Abstract | Full Text |

EMİNE AŞÇI  
TÜRKİYE VE YUNANİSTAN ARASINDA ADALAR DENİZİ MESELELERİ Ss, 142-157
AEGEAN SEA PROBLEMS BETWEEN TURKEY AND GREECE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.257
Summary | Abstract | Full Text |

EMİNE AŞÇI  
ATATÜRK İNKILÂPLARINA BATI’NIN TESİRİ Ss, 158-178
THE EFFECTS OF THE WEST ON ATATURK’S REVOLUTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.259
Summary | Abstract | Full Text |

Erhan ALPASLAN - Tülay Gökdemir  
CUMHURİYET DÖNEMİNDE BİR EĞİTİM KURUMU OLARAK HASANOĞLAN KÖY ENSTİTÜSÜ VE TÜRK EĞİTİMİNE KATKILARI Ss, 179-210
HASANOGLAN VİLLAGE INSTITUTE AND TURKISH CONTRIBUTIONS TO EDUCATION AS AN EDUCATIONAL INSTITUTION DURING THE REPUBLIC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.209
Summary | Abstract | Full Text |

Hüseyin AĞIR - HACI HAYRETTİN TIRAŞ  
SAĞLIK HARCAMALARI İLE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN NEDENSELLİK ANALİZİ: AB ÖRNEĞİ Ss, 211-221
The Causality Analysis of the Relation Between Economic Growth and Health Expenditures: The EU Case
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.248
Summary | Abstract | Full Text |

İbrahim ONAY  
HUN VE HAN DEVLETLERİNİN DİPLOMATİK İLİŞKİLERİ VE ELÇİLERİ Ss, 222-236
DIPLOMATIC RELATIONS AND AMBASSADORS OF THE HUNS AND THE HAN DYNASTY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.249
Summary | Abstract | Full Text |

İlyas GÖKHAN  
SELÇUKLULAR DÖNEMİNDE İPEKYOLU ÜZERİNDE BULUNAN SARIHAN’IN TARİHÇESİ Ss, 237-246
HISTORY OF SARIHAN VILLAGE ON THE SILK ROAD DURING THE SELJUK PERIOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.262
Summary | Abstract | Full Text |

Meryem ARSLAN  
Kullanıldığı, Öğretildiği ve Geliştirilmeye Çalışıldığı Ortamlarla Almanya’daki Türkçenin Durumu: Kelsterbach Örneği Ss, 247-277
The Status of Turkish in Germany with the Environments That it is tried To Be Used, Taught, and Developed in: The Kelsterbach Example (1)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.247
Summary | Abstract | Full Text |

MURAT SERDAR  
Kathar Sapkınlığına Karşı Amansız Mücadelenin Dini Aktörü: Aziz Dominik ve Dominikan Tarikatı Ss, 278-287
Religious Actor of the Relentless Work against the Kathar’s Heresy: St. Dominican and Dominican Order
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.212
Summary | Abstract | Full Text |

Murat Tural  
CENGİZ HAN: TANRI’NIN OĞLU MU? ZALİM BİR DECCAL MI? Ss, 288-305
GENGHIS KHAN: SON OF GOD, OR CRUEL ANTICHRIST?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.246
Summary | Abstract | Full Text |

Şayan Ulusan  
ATATÜRK DÖNEMİ DİN UYGULAMALARI (1923-1938) (Yorumlar, Eleştiriler, Değerlendirmeler) Ss, 306-320
ATATÜRK PERIOD RELIGION APPLICATIONS (1923-1938) (Comments, Critics, Reviews)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.213
Summary | Abstract | Full Text |

Yasin Coşkun  
ANNALES TARİHÇİLERİ ARASINDA YENİ EĞİLİMLER: ANNALES HAREKETİNİN ÜÇ EVRESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 321-327
THE NEW TRENDS AMONG THE ANNALES HISTORIANS: AN ASSESSMENT OF THE THREE PHASES OF THE ANNALES MOVEMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.210
Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements

    Volume 11

    Our regular volume 11 - OCTOBER  2018 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :Südstraße 28, 59227 Ahlen/Germany
Telephone :0 23 82/961 86 01 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri