Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Volume 10 NumberEditor
Prof. Dr. İlyas GÖKHAN

Assistant Editor
Assist. Prof. Dr. Seyhun ŞAHİN, Assist. Prof. Dr. Kürşat KOÇAK, , Assist.Prof.Dr. Nilay AĞIRNASLI

www.cahij.com  2018

Generic File  | Cover  | Table of contents  | EditorialABDULHALİK BAKIR  
ESKİÇAĞDA SAĞLIK KURUMLARI, TABİPLER VE ESERLERİ Ss, 1-35
HEALTHCARE INSTİTUTİONS, PHYSİCİANS AND THEİR WORKS İN ANCİENT TİMES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.196
Summary | Abstract | Full Text |

ABDULHALİK BAKIR - NURAY ARABACI  
ORTAÇAĞ EL-CEZÎRE BÖLGESİNİN STRATEJİK ŞEHRİ NUSAYBİN Ss, 36-59
NUSAYBIN, A CITY IN THE REGION OF MIDDLE EAST AL JAZEERA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.197
Summary | Abstract | Full Text |

Bülent Kara  
Türkiye’de Toplumsal Mutabakat Açısından Engelli İstihdamının Önemi Ve Analizi* Ss, 60-69
Sigiıficance And Analysis of Reconciliation with Disabilities inTerms of Employment inTurkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.188
Summary | Abstract | Full Text |

Cengiz Karaeli  
FLAVİUSLAR DÖNEMİ’NDE MEYDANA GELEN BİR DOĞA OLAYI: VEZÜV YANARDAĞI’NIN PATLAMASI (M.S. 24 AĞUSTOS 79) Ss, 70-86
A NATURAL EVENT THAT HAPPENED DURING THE PERIOD OF FLAVIUS: ERUPTION OF THE VESUSVIUS VOLCANO (24 AUGUST 79 A.D.)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.193
Summary | Abstract | Full Text |

EMİNE İNANIR  
THE MYTH ABOUT A BATTLE OF THE CHEVALİER İN A COMPARATIVE ASPECT Ss, 87-93
THE MYTH ABOUT A BATTLE OF THE CHEVALİER İN A COMPARATIVE ASPECT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.194
Summary | Abstract | Full Text |

GÖKSUN YENER - TAMER NACAR  
CUMHURİYETİMİZİN KURUCUSU ATATÜRK VE GÜZEL SANATLAR Ss, 94-102
THE FOUNDER OF OUR REPUBLIC: ATATURK AND FINE ARTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.200
Summary | Abstract | Full Text |

Gülin ÖZTÜRK  
MECLİS-İ MEBUSAN YOZGAT MEBUSU “KINACIZADE ŞAKİR BEY”İN 1912 SENESİ MECLİS FAALİYETLERİ Ss, 103-110
THE PARLIAMENTARY ACTIVITIES OF YOZGAT DEPUTY OF THE CHAMBER OF DEPUTIES “KINACIZADE ŞAKİR BEY” IN THE YEAR 1912
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.187
Summary | Abstract | Full Text |

Hasan Ali ŞAHİN - Sema ARSLAN  
ADOPTION IN ANCIENT NEAR EASTERN CUNEIFROM LAW Ss, 111-123
Eski Önasya Çivi Yazısı Hukukunda Evlat Edinme
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.192
Summary | Abstract | Full Text |

Kürşat Koçak  
İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRKLERDE SÜSLEME SANATI Ss, 124-127
Ornamental Art in Turks Before Islam
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.198
Summary | Abstract | Full Text |

MEHMET SÜME  
AZERBAYCAN BASINI (1875-1927) Ss, 128-149
AZERBAIJANI PRESS (1875-1927)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.201
Summary | Abstract | Full Text |

Nurgül Yıldırım  
ANTIOCHEIA’DAN ANTAKYA’YA BİR KENT ADININ SERÜVENİ ÜZERİNE ANALİZLER Ss, 150-162
ANALYSIS ON THE ADVENTURE OF A CITY NAME FROM ANTIOCHHEIA TO ANTAKYA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.189
Summary | Abstract | Full Text |

Nurgül Yıldırım  
DEMİR ÇAĞI KENT DEVLETLERİ DÖNEMİNDE SAM’AL VE YAKIN ÇEVRESİNDE KULLANILAN LUVİCE VE SAM’ALCA KAYITLAR ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME Ss, 163-178
A GENERAL EVALUATION ON SAM’ALIAN AND LUWIAN RECORDS USED IN SAM’AL IN THE PERIOD OF THE IRON AGE CITY STATES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.190
Summary | Abstract | Full Text |

ÖZGE TOGRAL  
ANTALYA’DA VEBA SALGINI VE ALINAN ÖNLEMLER (1838- 1920) Ss, 179-187
PLAGUE EPİDEMİC İN ANTALYA AND THE PRECAUTİONS TAKEN (1838-1920)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.202
Summary | Abstract | Full Text |

Pınar ÜLGEN - Gülnur ÖZER  
BATIL İNANÇLARDA KADIN ALGISI (Öncesi ve Orta Çağ’ı ile) Ss, 188-206
THE PERCEPTION OF WOMAN IN SUPERSTITIONS (Wıth Pre-And The Middle Ages)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.195
Summary | Abstract | Full Text |

Rahman ŞAHİN  
FATİH SULTAN MEHMED DEVRİ PRİŞTİNE KAZASI (Tahrir Defterlerine Göre) Ss, 207-221
PRISHTINE TOWN AT THE TIME OF FATİH SULTAN MEHMED (According to Cadastral Record Books
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.191
Summary | Abstract | Full Text |

Uğur Kurtaran  
HEİNRİCH CHRİSTOPH FREİHHER VON PENKLER’İN İSTANBUL ELÇİLİĞİ VE FAALİYETLERİ Ss, 222-251
HEINRICH CHRISSTOPH FREİHHER VON PENKLERS EMBASSY OF ISTANBUL AND ACTIVITIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.185
Summary | Abstract | Full Text |

Yaşar BEDİRAHN  
The Economic Richness of Turkey in the Seljuk Period, The Causes and Consequences of the Stretching of this Richness Ss, 252-260
SELÇUKLULAR DEVRİNDE TÜRKİYE’NİN İKTİSADÎ ZENGİNLİĞİ, BU ZENGİNLİĞİN GERİLEMESİNİN SEBEP VE SONUÇLARI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.186
Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements

    Volume 11

    Our regular volume 11 - OCTOBER  2018 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :Südstraße 28, 59227 Ahlen/Germany
Telephone :0 23 82/961 86 01 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri