Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ORTA ÇAĞ AVRUPASI’NIN BİR BİLİNMEYENİ: OTTO RÖNESANSI
(AN UNKNOWN OF THE MEDIEVAL EUROPE: OTTO RENAISSANCE )

Author : Pınar ÜLGEN   - Banu ÇETİN ÜNAL  
Type :
Printing Year : 2019
Number : Volume 12
Page : 229-256
DOI Number: : 10.18299/cahij.278
    


Summary
Orta Çağ, bir değişim çağıdır. Her uygarlıkta bu değişim, farklı şekilde gözlemlenmektedir. Bu çağın gizemiyle birlikte bu değişimler de yeniliklere neden olmuş ve çok çeşitli Rönesansların oluşumuna sahne olmuştur. Dolayısıyla Büyük Otto ve onun ardılları ve torunları olan II. Otto ve III. Otto dönemleri olan Otto dönemleri Karolenj ile Romanesk sanatı arasında bir geçiş dönemi olup aynı zamanda bu dönem sanatındaki iyileştirmelerden dolayı Otto Rönesans’ı olarak adlandırılmaktadır. Bu Rönesanslardan biri de Otto Rönesansı’dır. Rönesans, kelime anlamı olarak yeniden doğuş demektir. Dolayısıyla Orta Çağ’daki her Rönesans, Avrupa için bir yeniden doğuş anlamına gelmekteydi. Otto dönemi Rönesans’ı ise Karolenj Rönesansı’ndan sonra XII. Yüzyıl Rönesans’ına gidilen yolda yapılan yenilikleri içermektedir. Çünkü bu dönemde hem sanatsal hem de mimari alanında önemli gelişmeler olmuş ve çeşitli teknikler geliştirilmiştir. Bu da sonraki Rönesanslara zemin hazırlamıştır.

Keywords
Orta Çağ, Avrupa, Otto Hanedanlığı, Rönesans

Abstract
The Middle Ages is an era of change. In every civilization, this change is observed differently. These changes, together with the mystery of this age, have led to innovations and the formation of a wide variety of Renaissance periods. Thus, Otto I and his successors and grandchildren, Otto II and Otto III, were the transition periods between the Carolingian and the Romanesque art, and were also called the Otto Renaissance because of the improvements in his art.One of these Renaissance periods is the Otto Renaissance. Renaissance means rebirth as word meaning. So every Renaissance in the Middle Ages was a rebirth for Europe. The Renaissance of the Otto period includes the innovations made on the way to the Renaissance of the 12th century after the Carolingian Renaissance.

Keywords
Middle Ages, Europe, The Dynasty of Otto, Renaissance

Advanced Search


Announcements

    Volume 12

    Our regular volume 12 - OCTOBER  2019 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :Südstraße 28, 59227 Ahlen/Germany
Telephone :0 23 82/961 86 01 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri