Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DÂNİŞMENDLİ YAĞIBASANOĞULLARI VE SELÇUKLU DEVLETİ SİYASETİNDEKİ ROLLERİ
(THE ROLE OF SONS OF DANIŞMENDS YAĞIBASAN IN THE SELJUK STATE POLITICS )

Author : Ayşe Dudu Kuşçu    
Type :
Printing Year : 2018
Number : Volume 11
Page : 98-107
DOI Number: : 10.18299/cahij.260
    


Summary
Selçuklu Devleti’nde emirlerin saltanata müdahalesi, II. Süleyman-şah’ın Gürcistan seferine giderken ani ölümüyle başlar. Süleyman-şah’ın ölümünden sonra O’nun emirleri, çocuk yaştaki oğlu III. Kılıç Arslan’ın tahta geçmesini sağlamışlardır. Bu durum Dânişmendli Yağıbasanoğulları’nı harekete geçirmiş, onlar da İstanbul’da bulunan I. Gıyaseddin Keyhüsrev’in ikinci kez tahta geçmesinde büyük bir rol oynamışlardır. Yağıbasanoğulları’nın Selçuklu tahtına müdahale etme hevesi daha sonra da devam etmiştir. Nitekim I. izzeddin Keykâvus ile Alâeddin Keykubad arasında yaşanan taht kavgasında Alâeddin’in tarafını tutarak İzzeddin Keykâvus’un öfkesine hedef olmuşlardır.

Keywords
DAMİŞMENDLİ YAĞIBASAN

Abstract
The intervention of the commands to the sultanate begins with the suddenly dead of Suleyman-şah II on the way to Georgia. After the death of Suleyman-şah his commands have ensured the pass the throne his small son Kılıç Arslan III.This situation activated Sons of Danişmends Yağıbasan and they have played a role to pass the second time to throne. Gıyaseddin Keyhüsrev I. where he stayed in İstanbul The intervention of the sons of Danişmends Yağıbasan to the sultanate continued.. Thus sons of Danişmends Yağıbasan been side to fighting of throne between I. Izzeddin Keykavus and Alaeddin Keykubad. They stoped the side of Alaeddin Keykubad for this reason they were the target of Izzeddin Keykâvus's anger.

Keywords
DAMİŞMENDLİ YAĞIBASAN

Advanced Search


Announcements

    Volume 11

    Our regular volume 11 - OCTOBER  2018 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :Südstraße 28, 59227 Ahlen/Germany
Telephone :0 23 82/961 86 01 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri