Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kullanıldığı, Öğretildiği ve Geliştirilmeye Çalışıldığı Ortamlarla Almanya’daki Türkçenin Durumu: Kelsterbach Örneği
(The Status of Turkish in Germany with the Environments That it is tried To Be Used, Taught, and Developed in: The Kelsterbach Example (1) )

Author : Meryem ARSLAN    
Type :
Printing Year : 2018
Number : Volume 11
Page : 247-277
DOI Number: : 10.18299/cahij.247
    


Summary
Bu çalışmanın konusu, Kelsterbach Belediyesi sınırları içerisinde kullanılan Türkçedir. Birinci bölümde konu, dört dil becerisine göre Kelsterbach’taki Türkçe; onun bazı ağız özellikleri ve anlam özellikleri açısından ele alınmıştır. Çalışmanın malzemeleri, gözlem ve soruşturma tekniğiyle toplanmıştır. Onun dar bir alanda yapılmasının nedeni, Almanya’daki Türkçe ile ilgili çalışmalardaki genel bilgilerde gözden kaçmış/kaçırılmış ayrıntılara daha fazla değinilebileceği düşüncesidir. Çalışmanın amacı Almanya’daki Türkçenin özelliklerinin tespiti ve öğretilmesi araştırmalarına katkı sunmaktır.

Keywords
Kelsterbach’ta Türkler ve Türkçe, ağız özellikleri, yalancı eşdeğerlikler, sözvarlığı

Abstract
The topic of this study is the Turkish used within the boundaries of the Kelsterbach Municipality. In the first section, the topic was discussed in terms of the Turkish in Kelsterbach in respect to the four language skills; its certain dialect features and meaning properties. The materials of the study were gathered with the observation and investigation technique. The reason why it was conducted in a confined space was the thought that the overlooked/unnoticed details in the studies on the Turkish in Germany could be mentioned more. The goal of the study is to contribute to the work on the determination and education of the properties of the Turkish in Germany.

Keywords
Kelsterbach, Turks and Turkısh, dialects differences, false equivalences, vocabulary

Advanced Search


Announcements

    Volume 11

    Our regular volume 11 - OCTOBER  2018 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :Südstraße 28, 59227 Ahlen/Germany
Telephone :0 23 82/961 86 01 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri