Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kathar Sapkınlığına Karşı Amansız Mücadelenin Dini Aktörü: Aziz Dominik ve Dominikan Tarikatı
(Religious Actor of the Relentless Work against the Kathar’s Heresy: St. Dominican and Dominican Order )

Author : MURAT SERDAR    
Type :
Printing Year : 2018
Number : Volume 11
Page : 278-287
DOI Number: : 10.18299/cahij.212
    


Summary
Ortaçağ Avrupa’sının kendini her yönüyle yenilemeye başladığı bir dönemde dünyaya gelen Aziz Dominic, hem yaşam tarzı hem de dini alanda yaptığı çalışmalarla Hristiyanların nazarında önemli bir yere sahip olmuştur. Doğumu ve yaşamı ile ilgili birçok efsane anlatılan Aziz Dominic hayatını Hristiyanlığa atamıştır. Aziz Dominic’in en büyük arzusu Avrupa’da etkisini gösteren sapkın bir inanç olan Katharlara karşı bir dini tarikat kurmaktı. Zaten kendisi etrafındaki destekçileri ile birlikte sapkınlara karşı uzun yıllar mücadele etmekteydiler. 1215 yılında yıllardır içinde barındırdığı arzularını Roma’daki Konsil’de dile getirecek fakat ortamın müsait olmamasından dolayı isteği kabul görmeyecektir. Ancak 1216 tarihinde Papa III. Innocent tarafından tarikatının kurulmasına onay verilecektir. Biz de bu çalışmada Dominican Tarikatının kurulma sebepleri, kurucusunun kişiliğinin dini zümreler ve toplum üzerindeki etkilerine dair sorularımıza cevap bulmaya çalışacağız.

Keywords
Aziz Dominic, Katharlar, Dominican Tarikatı, Ortaçağ Avrupası, Sapkınlık

Abstract
Saint Dominic, who came to the world at a time when medieval Europe was beginning to renew itself, had an important place in the eyes of Christians, both in their lifestyle and in their work in the religious arena. Saint Dominic, who described many myths about birth and life, has assigned his life to Christianity. The greatest desire of St. Dominic was to establish a religious sect against the Katharans, a heretical belief that was influential in Europe. They have already struggled against heretics for many years with their supporters around them. In 1215, he will express his wishes for years in the Council at Rome, but he will not accept the request because the circumstances are not available. However, on 1216 Pope III. Innocent has approved the establishment of the order. In this study, We will try to find answers to the questions about the reasons of establishment of the Dominican Order and the influence on religious groups and society of the founder's personality.

Keywords
Sain Dominic, Cathars, Dominican Order, Medieval Europe, Herestic

Advanced Search


Announcements

    Volume 11

    Our regular volume 11 - OCTOBER  2018 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :Südstraße 28, 59227 Ahlen/Germany
Telephone :0 23 82/961 86 01 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri