Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


DÂNİŞMENDLİ YAĞIBASANOĞULLARI VE SELÇUKLU DEVLETİ SİYASETİNDEKİ ROLLERİ
Selçuklu Devleti’nde emirlerin saltanata müdahalesi, II. Süleyman-şah’ın Gürcistan seferine giderken ani ölümüyle başlar. Süleyman-şah’ın ölümünden sonra O’nun emirleri, çocuk yaştaki oğlu III. Kılıç Arslan’ın tahta geçmesini sağlamışlardır. Bu durum Dânişmendli Yağıbasanoğulları’nı harekete geçirmiş, onlar da İstanbul’da bulunan I. Gıyaseddin Keyhüsrev’in ikinci kez tahta geçmesinde büyük bir rol oynamışlardır. Yağıbasanoğulları’nın Selçuklu tahtına müdahale etme hevesi daha sonra da devam etmiştir. Nitekim I. izzeddin Keykâvus ile Alâeddin Keykubad arasında yaşanan taht kavgasında Alâeddin’in tarafını tutarak İzzeddin Keykâvus’un öfkesine hedef olmuşlardır.

Keywords
DAMİŞMENDLİ YAĞIBASAN

Advanced Search


Announcements

    Volume 11

    Our regular volume 11 - OCTOBER  2018 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :Südstraße 28, 59227 Ahlen/Germany
Telephone :0 23 82/961 86 01 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri