Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜRKİYE VE YUNANİSTAN ARASINDA ADALAR DENİZİ MESELELERİ
Atatürk dönemi esnasında olduğu gibi Atatürk sonrasında da Türkiye ile Yunanistan arasındaki münasebetler Türk dış politikası açısından önem taşımaktadır. Milliyetçi akımlar ve Batılı devletlerin kışkırtmaları ile ayaklanıp sonunda bir devlet kurmayı başaran Yunanlılar, bundan sonraki süreçte önce Osmanlı Devleti, sonrasında ise Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerinde tarihi Megali idea (Büyük Hayal) emeli çerçevesinde genişlemek gayreti göstermişlerdir. Bu bağlamda Megali idea fikrinin uygulama safhası Atatürk sonrasından günümüze kadar uzanan bir süreci içine almaktadır. Bu makalenin giriş kısmında Yunanistan’ın kuruluşundan itibaren başlayarak Birinci ve İkinci Dünya Savaşı sırası ve sonrasında Türkiye ile Yunanistan’ın durumu ve iki ülke arasındaki münasebetler anlatılmaya gayret edilmiştir. Kuruluş felsefesinde birbirleri ile mücadelelerin tarihi alt yapıyı oluşturmasından dolayı bugün bu iki ülke arasında çeşitli sorunlar halen varlığını korumaktadır. Bu çerçevede bu makalede, bu sorunlardan bir kısmını teşkil eden ve halen Türk – Yunan münasebetlerinde sıkıntılar yaratan Adalar Denizi problemlerinin neler olduğu alt başlıklar halinde incelenmiştir. Adalar Denizi’nde Karasuları ve FIR Hattı Meseleleri ile Kıta Sahanlığı Sorunu olarak alt başlıklara ayrılan bu makalede Yunanistan’ın tarihî ideali çerçevesinde nasıl stratejik hamleler yaptığı anlatılarak ve tarihi maksatlarını gerçekleştirmek için zaman ve şartların lehine dönmesini beklediğine dair örnek hadiseler çerçevesinden konu tartışılmaya çalışılmıştır. Sonuç kısmında ise bütün bu geçmiş durumların tespiti yapılmış ve Türkiye jeostratejik konumu itibariyle değerlendirilerek, Türkiye ile Yunanistan arasındaki büyük oranda sorundan oluşan münasebetlerin temelinde nelerin yattığı anlatılmaya gayret gösterilmiştir.

Keywords
Adalar denizi, Kıtasahanlığı meselesi, FIR Hattı meselesi, Karasuları Meselesi.

Advanced Search


Announcements

    Volume 11

    Our regular volume 11 - OCTOBER  2018 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :Südstraße 28, 59227 Ahlen/Germany
Telephone :0 23 82/961 86 01 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri