Bozkır Kültürünün Ticaret Yollarının Ortaya Çıkışına Etkisi
The Effect of Steppe Culture on Coming up Trade Roads

Author : Kürşat Koçak
Number of pages : 119-129

Abstract

Bozkır kültüründe ekonominin ağırlık noktasını hayvan sürülerinin beslenmesi ve onlardan ürün elde edilmesi meydana getiriyordu. Hayvan ekonomisin yanında başta metal ve ahşap ürünleri olmak üzere çeşitli ürünlerde üretilmekteydi. Ancak hayvancılık ürünlerinin bol olmasına karşın diğer ürünlerin azlığı söz konusuydu. Bunun üzerine Bozkır kültürü sakinleri ticareti öğrenmişlerdir. Ticaretin meydana gelmesi için arz ve talep olması gerekliydi ve bunun için şartlarda olgunlaşmıştır. Özellikle Türkler önceleri ihtiyaçlarını karşılamak için üretim fazlalarını değiş tokuş yoluna gitmişlerdir. Üretim fazlası ürünler değerli metal veya para karşılığı değişiminin başlamasıyla doğu ve batı arasında insanların rahat ulaşım sağladıkları ilk göçlerin meydana geldiği düzlükler üzerinden taşınıp satılmaya başlamıştır. Bu yollar doğanın izin verdiği düzlüklerde meydana geldiler ve düz yollardan insan ve hayvanlar kervanlarla mal taşımaya başladılar. Atlantik okyanusundan Pasifik okyanusuna yaklaşık onbin kilometre uzunluğunda olan ipek yolu sayesinde dünya medeniyet tarihi değişti. Bu yolların stratejik geçiş noktaları ve daha önemlisi kavşak merkezlerinde Türkler yaşıyordu. Türkler bu ticareti en önemli figürleri olmuş ve ticaret yolları tamamen denizlere kayana kadar söz sahibi olmuşlardır.

Keywords

Türkler, Bozkır, Ticaret, İpekyolu

Read:1401

Download: 545