ANTALYA’DA VEBA SALGINI VE ALINAN ÖNLEMLER (1838- 1920)
PLAGUE EPİDEMİC İN ANTALYA AND THE PRECAUTİONS TAKEN (1838-1920)

Author : ÖZGE TOGRAL
Number of pages : 179-187

Abstract

Tarih boyunca salgın hastalıklar toplumları olumsuz etkileyen faktörleri beraberinde getirmiştir. Toplumların mücadele etmek zorunda kaldığı tahribata neden olan, veba, frengi, sıtma, çiçek vb. pek çok salgın hastalık vardır. Osmanlı Devleti’nin hakim olduğu sınırlar üzerindeki canlılar da bu salgın hastalıklara maruz kalmıştır. Osmanlı son dönemlerinde, sıklıkla salgın hastalıklara karşı mücadele edildiği bilinmektedir. Özellikle bulunduğu coğrafi konum ve işlevselliği açısından önemli bir liman kenti olan Antalya’da da veba salgını, meydana gelmiştir. Bu nedenle söz konusu çalışmanın amacı kapsamında; Başbakanlık Osmanlı Arşiv Belgeleri ışığında ve diğer araştırma ve inceleme eserleri dikkate alınarak 1838-1920 yılları arasında Antalya’da, karşılaşılan veba vakaları ve alınan sıhhi tedbirler üzerinde durulmuştur. Bu dönemde vebanın önlenmesi için çeşitli tedbirler alınmıştır. Aşı, Serum ve Karantina uygulamaları ile mücadele edilmiştir. Bu mücadelede halk sağlığını korumak amacıyla alınan önlemler Osmanlı Devleti’nin sağlık teşkilatlanması kapsamında değerlendirilmiş ve veba salgının olumsuz etkileri incelenmiştir.

Keywords

Antalya, Veba, Salgın, Osmanlı Devleti

Read:1553

Download: 798