KİTÂB-I TERCÜME-İ TEZKİRE-İ DÂVÛD FÎ İLMİ’T-TIBB’DA GEÇEN AY İSİMLERİ
Month Names In Kitâb-I Tercüme-İ Tezkire-İ Dâvûd Fî İlmi’t-Tıbb

Author : Meryem ARSLAN
Number of pages : 206-218

Abstract

Bu makalede, Kitab-ı Tercüme-i Tezkire-i Dâvûd Fî İlmi’t-Tıbb’da geçen ay isimleri, anlamları ve kökenleri üzerinde durulmuştur. Sözü edilen kitapta 1315 bitki adı bulunmaktadır. İlaç yapımında kullanılan bu bitki adlarının yetişme, toplanma ve saklanma zamanları ay isimleri ile açıklanmıştır. Bundan dolayı eser, ay isimleri için önemli bir malzeme niteliğindedir. Bunların ortaya çıkarılması, Türkçede kullanılan ay isimleri yanında, Türklerin etkileşim halinde bulunduğu coğrafya ve kültürlerin belirlenmesine de katkı sağlayacaktır. Özelde Osmanlı Türkçesi’ne genelde de Türkçede kullanılan ay isimlerine küçük bir katkı sunmak için hazırlanan çalışmada, öncelikle, yukarıda adı geçen metinden ay isimleri derlenmiştir. Derleme sonucunda tespit edilen malzeme, Ay isimleri (Köken Bilgisi): Anlam. Tanık cümle(ler) şeklinde, düzenlememize göre incelenmiştir. İnceleme sonucunda çalışmada, 74 adet ay ismi tespit edilmiştir. Bunların 68’i, Miladî takvimdeki ay isimlerine -bazısı yaklaşık olarak- karşılık gelmektedir. Ayrıca, çalışmada ay isimlerinin bazı Türkçe söz öbekleriyle açıklandığı görülmüştür: kışın ahirki ayı, yayın ortası, yayın vasatı gibi. Bu tür ifadeler de Türkçe ay isimleri olarak değerlendirilmiştir.

Keywords

Kitâb-ı Tercüme-i Tezkire-i Dâvûd Fî İlmi’t-Tıbb, zaman, takvimler, ay isimleri

Read:1584

Download: 927