SİCİLL-İ ÂHVAL DEFTERLERİNE GÖRE ARABSUN (GÜLŞEHİR) DOĞUMLU OSMANLI DEVLET ADAMLARI
ACCORDING TO SİCİL-İ ÂHVAL REGISTERS OTTOMAN GOVERNMENT OFFICIALS BORN IN ARABSUN (GÜLŞEHİR)

Author : HÜSEYİN SARAÇ
Number of pages : 66-82

Abstract

Osmanlı memurlarının biyografisi için en önemli kaynak malzemelerinden biri olan ve yakın dönem çalışmalarında da en çok tercih edilen Sicill-i Ahvâl Defterleri verilerine göre yapılmış olan bu çalışmada, tespit edilen Arabsun (Gülşehir) doğumlu yirmi Osmanlı devlet memuru incelenecektir. Bu memurlarının baba adı, babasının mesleği ve sülale adı, bunun yanında memurların hangi okullarda okudukları, bu okullardan mezun olup olamadıkları, bildikleri diller ve ne derece bu dilleri bildikleri, göreve başlama yaşları, işe başlama biçimleri, aldıkları maaşlar, hangi meslekte ve hangi idarî birimlerde görev yaptıkları, memuriyetleri sürecinde ceza alıp almadıkları, kendilerine verilen madalyalar, rütbeler, nişanlara dair detaylı bilgiler verilerek Arabsun (Gülşehir) doğumlu memurlar tanıtılmaya çalışılacaktır.

Keywords

Osmanlı Devleti, Arabsun, Sicill-i Ahvâl Defterleri, Memurlar.

Read:1970

Download: 1256