1590 TARIHLI MUFASSAL TAPU TAHRIR DEFTERINE GÖRE REVAN EYALETINDE ALINAN VERGILER (ORDUBAD KAZASI ÖRNEĞI)
SİNCE TO THE MUFASSAL TAPU DEFTERİ THE TAXES WHAT WAS COLLECTED AT STATE OF REVAN

Author : MEHMET ALAUDDİN İSLAMOĞLU
Number of pages : 132-166

Abstract

H. 999 (M.1590) tarihli Revan Eyaleti Mufassal Tapu Tahrir Defteri, bölgenin ilk tahriri olması sebebiyle Azerbaycan’ın sosyal ve ekonomik tarihi açısından incelenmesi ve değerlendirilmesi gereken en önemli arşiv kaynaklarından bir tanesidir.Yapılan çalışmada defterin bu hususiyetinden istifadeyle, Ordubad bölgesinin Osmanlıidaresi altında bulunduğu dönemde Ordubad’ın bağlı bulunduğu Revan Eyaletinde geçerli olan vergi düzenive bu bölgeden tahsil edilen vergi çeşitleri ve bununyanında ,başta tarım olmak üzere, kazanın hayvancılık ve diğer üretim kaynaklarının tespitigibi konular ele alınacaktır. Böylece Azerbaycan’ın en eski yerleşim ve idari merkezlerinden bir tanesi olan Nahcıvan bölgesinin Ordubad Şehrinin ve ona bağlı nahiyelerin sosyal ve ekonomik tarihinede ışık tutulmaya çalışılacaktır.

Keywords

Osmanlı,Vergi, Ordubad,Revan Eyaleti ,Azerbaycan ,Osmanlı-Azerbaycan Tahrir Kayıtları.

Read:1917

Download: 1178