BÜYÜK SELÇUKLU DEVLET ADAMLARININ ADÂLETE VE REFAHA DAYALI TOPLUM DÜZENİ OLUŞTURMA GAYELERİ
(Men Of The Great Seljuqid State Goals Were To Create Social Order Based On Justice And Prosperity)

Author : Nilay AĞIRNASLI
Number of pages : 112-122

Abstract

Büyük Selçuklu Devleti sultanları, İslâm dinine ve Türk hâkimiyet anlayışına uygun olarak idare ettikleri halkı soy ve inanç ayrımı yapmadan refah içinde yaşatabilmek için büyük bir çaba göstermişlerdir. Nitekim hâkimiyetleri altındaki milletlere karşı âdil, cömert ve hoşgörülü olmaya son derece özen gösteren Selçuklu sultanları; ele geçirdikleri yerlerde cami, medrese, kütüphane, han, hamam gibi kamu yararına pek çok yeni yapılar inşa ettirmişlerdir. Yine bu yerlerde üretimin artmasına ve ticaretin gelişmesine destek olacak bazı ekonomik tedbirler almayı da ihmal etmemişlerdir. Ayrıca maddi imkâna sahip olmayan yetenek sahibi kişileri himaye etmişler ve yoksullara da yardım etmişlerdir. Öte taraftan Selçuklu devlet adamları da tıpkı sultanlar gibi idare ettikleri bölgelerde halkın rahat ve huzur içinde yaşayabilmesi için önemli faaliyetler gerçekleştirmişlerdir.

Keywords

Büyük Selçuklu Devleti, Refah, Âdalet, Ekonomi, Medrese

Read:1619

Download: 900