ROMA VE BİZANS DÖNEMLERİNDE GERMANİCİA (MARAŞ)
Germanıcia (Marash) at the Reign of Roman and Byzantium

Author : İlyas GÖKHAN
Number of pages : 76-87

Abstract

Bu bildiride, Ortaçağ’ın Latince, Grekçe ve Arapça kaynaklarından faydalanarak, Germanicia’nın Roma ve Bizans İmparatorluğu Dönemindeki siyasi tarihi ele alınacaktır. Günümüzde Antik Germanicia şehrinde çıkarılan mozaikler söz konusu devletler dönemine aittir. Maraş M.Ö. (B.C.) 58’de Büyük Roma İmparatorluğu’nun eline geçti. Hititler zamanındaki “Markasi” olarak geçen şehre Romalılar devrinde Germanicia adı verildi. Roma İmparatorluğu zamanında Maraş, Kommegene Krallığına bağlıydı. Roma döneminde Germanicia Anadolu ile Suriye arasındaki geçitler üzerinde bulunmasından dolayı stratejik bakımdan önemli bir yerdi. İmparatorluğunun ikiye ayrılmasından sonra Germanicia şehri Doğu Roma tarafından idare edilmeye başlanmıştır. Germanicia 635’de Arap akınlarına uğramış ve bundan sonra sık sık Müslümanlar ile Hıristiyanlar arasında el değiştirmiştir.

Keywords

Read:1639

Download: 916